Altaelva

Medlemsinformasjon

Administrasjonen har nå opprettet en egen Facebookgruppe for medlemmene i Alta Laksefiskeri Inter

Vi har nå dannet en arbeidsgruppe, som skal ha ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluerin

STRATEGI  - kort oppsummert:

ELVETINGET  2015