Slik er fisket i elva vår

Fiskerkort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Altaelva i 2019
5,77
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2025
Totalt antall fisk fisket
842
Laks 7kg og over
1021
Laks under 3kg

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier fiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) i tiden 1. september til og med 14. september. Fisket gjelder kun sportsfiske med stang etter ørret på strekningen fra og med Alta bro til nakken overfor Haraldholmen. Strekningen er en fiskesone.

Elveside/Fiskekort

I slutten av januar samlet sentrale nøkkelpersoner seg på Stengelsen gård for å samle og dele kunnskaper om Sautso, - Altaelvas øverste sone.

Forvaltning/Arbeidsområder

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Krav og råd fra myndighetene fører til at planlagte samlinger og større møter ikke er mulig å gjennomføre med fysisk oppmøte. Som alternativ planlegger Norske Lakseelver derfor en digital møteserie frem mot sommeren der vi inviterer alle medlemselvene til ulike aktuelle tema nå før sesongstart.

Norske Lakseelver/Arbeidsplan

Fra andre medier