Mens vi venter på jula, og planlegger neste års ferie. Er det kanskje noen datoer som er viktig å notere seg:

Prosjekt

I samarbeid med Alta Bibliotek lyste Alta Laksefiskeri Interessentskap ut kunstkonkurranse for lokale skoler og barnehager. Tema for konkurransen var ...

Gjenutsetting

Før årets fiskesesong annonserte Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) at dokumentert gjenutsetting av storlaks ga muligheten til å vinne to ...

Fangst

Hei!  Nå er alle våre fiskerier avsluttet og etterarbeidet med å innrapportere årets fangst nærmer seg deadline. Men vi mangler enda en del ...

Fra andre medier

Fangst- statistikk i Altaelva i 2018