Fiskekort

Alle som ønsker å fiske i Altaelva må melde seg på trekning om fiskekort. Elva er delt inn i fem soner, med varierende antall kort i hver sone. ...

Villaksens Salomon
Arbeidsområder

Som er del av VILLAKSÅRET gir Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) boka "Villaksen Salomon" og plakater om villaksens syklus til alle skoler og ...

Borealis vinterfestival 2019
Inspirasjon

Borealis vinterfestival er en svært populær begivenhet i Alta. Festivalen er satt sammen av mange arrangementer og arrangører i første del av ...

Fiskekort

(Fishing before midsummer) Innbyggere i Alta, Kautokeino og Loppa kommune har mulighet til å fiske i Altaelva fra 1 - 23. juni . Det er ubegrenset ...

Fangst- statistikk i Altaelva i 2017