Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Altaelva i 2020
3,84
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
3430
Totalt antall fisk fisket
640
Laks 7kg og over
2461
Laks under 3kg

Alle som ønsker å fiske i Altaelva må melde seg på trekning om fiskekort. Elva er delt inn i fem soner, med varierende antall kort i hver sone. Fiskekort gir eksklusiv rett til fiskeplassen. Det er forskjellige regler for lokalt bosatte og utenbys. For fisket før St. Hans er det egne regler. 

Trekningen vil bli foretatt i starten av uke 6 og offentliggjort onsdag den 10. Februar kl. 17:00

Elveside

Vi vil åpne for påmelding til både den Lokale og til Utenbys trekningen tirsdag den 05. Januar 2021.

Utfyllende informasjon vil komme da!

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Da skal vi igjen minne om årsmøtet på søndag 21 februar kl. 1800 på Havblikk. Flere toppaktuelle saker, deriblant eget fiskekort for Buetjern, faktisk skal det også behandles sak om et eget "dugnadskort" - og i Storelva skal det drøftes om det trengs inndeling av soner for å spre fisvketrykket fra nedre del av elva.

Kongsfjordelva

Fra andre medier

18. februar 2021

Vannets verdi