Sommeridyll

Påmelding til fiskekort salg i 2022 for Lokale bosatt i Alta, Loppa eller Kautokeino kommuner.

Vi åpner for påmelding tirsdag den 04. Januar 2022

Everybody who wishes to participate to fish in the Alta River in 2022 must register before January 31st 2022.

The draw will be done in the start of February. Date is not set. 

Note!
If you do not receive a receipt after online registration, then something has gone wrong, either with your payment or other things in your registration, and you are therefore NOT registered for the draw. Feel free to sign up again, or contact the office!

https://lakseelver.no/nb/news/2022/01/kortsalg-utenbysboende-2022

Elveside

Alle som ønsker å kjøpe fiskekort i Altaelva må melde seg på trekning om fiskekort. Elva er delt inn i fem soner, med varierende antall kort i hver sone. Fiskekort gir eksklusiv rett til fiskeplassen, dette gjelder ikke 3 og 6 døgnskort i August. 

Vi åpner for påmelding tirsdag den 04. januar 2022

Påmeldingsfrist er 31. Januar 2022


NB! 

Om du ikke mottar kvittering på at du er påmeldt ved online påmelding, så har noe gått galt, enten med betaling eller andre ting i din påmelding, og du er ergo IKKE påmeldt til trekning. Prøv gjerne å melde deg på pånytt, eller ta kontakt med kontoret!
 

https://lakseelver.no/nb/news/2022/01/register-fishing-2022

 

Påmelding for før St. Hans fisket ( 01.-21. Juni) vil være i uke 11 og 12 ( 14.-27. Mars) Informasjon vil komme når det nærmer seg!

Elveside
Fangst-statistikk i Altaelva i 2021
4,57
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2460
Totalt antall fisk fisket
581
Laks 7kg og over
1365
Laks under 3kg
God Jul

Julehøytiden nærmer seg med stormskritt.

Og vi tar juleferie fra kontoret den 23.12.2021 kl. 15:00

Men vi har jo begynt å planlegge neste års for lenge siden.

Planlagte datoer, er som følger:

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Sist sesong ble det utprøvd et nytt system for å identifisere oppgang av fisk ved Jernbanebroa i Storelva. Anlegget bruker AI – kunstig intelligens for å identifisere laks, sjørøye og pukkellaks. Neste steg er sortering, hvor pukkellaksen skal nektes adgang.

Kongsfjordelva

Sausvassdraget består det meste av små og store innsjøer, med noen få elvestrekninger som egner seg for fiske. De to største innsjøene er Sausvatnet og Finnvikvatnet, med Sausvatnet som det største, ca 10 km langt. De beste fiskeelvene er, Sjøforssen ( i utløpet av vassdraget, mellom Finnvikvatnet og Sørfjorden), Nepåselva ( mellom Finnvikvatnet og Mevatnet), Storelva, Sauselva og Skogelva, øverst i vassdraget, elver som renner ut Sausvatnet på Saus. Ellers fins noen elver og bekker som er fine gyteelver, men egner seg dårlig fiske.

Fiskekort i alle elvene selges i privat regi. Mens fiskekort i innsjøene selges i lagets regi.

 

 

Sausvassdraget

Den nye forslaget med vekst i anlegg som oppfyller strengere miljøkrav vil ikke sikre at miljøeffektene fra eksisterende anlegg reduseres, mener en bred allianse av organisasjoner som jobber for villaksen.
 

Oppdrett/Lakselus

Fra andre medier