Sperregruppa har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å prøve ut nye felleløsninger i Altaelva og Tanaelva. Formålet med disse felleløsningene er å påvirke laksevandring minst mulig, samtidig som mest mulig av oppvandrende pukkellaks blir fanget.

Trusler/Pukkellaks
Fangst-statistikk i Altaelva i 2023
6,56
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2211
Totalt antall fisk fisket
1020
Laks 7kg og over
709
Laks under 3kg

Alle som skal fiske i Altaelva, må ha betalt fiskeravgiften

Everyone who is going to fish in the Alta River, must have paid the fishing fee

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Første juni er startskuddet for sportsfiske etter laks i elvene. Men i år er det nok mange i Trøndelag som frykter at det er en rømt oppdrettslaks de får på kroken. 

Sportsfiske/Genetikk

Fra andre medier

18. april 2024

La Skjoma leve

05. april 2024

Til kamp, Rosinante