Alle som skal fiske i Altaelva, må ha betalt fiskeravgiften

Everyone who is going to fish in the Alta River, must have paid the fishing fee

Fangst-statistikk i Altaelva i 2021
4,57
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2460
Totalt antall fisk fisket
581
Laks 7kg og over
1365
Laks under 3kg
Bål kaffe må til på tur

It is 75 available fishing licenses each day between June 1st and June 15th Thereafter there is a draw for the two periods until the 21st of June. If you wish to participate in the draw you must register before  March 27th. The draw will be conducted in week 13.

 

Elveside/Fiskekort

 

Innbyggere i Alta, Kautokeino og Loppa kommune har mulighet til å fiske i Altaelva fra 1 - 23. juni . For utenbys fiskere er det 75 tilgjengelige fiskekort pr. dag fra 01. til 15. Juni.

Salget av disse fiskekortene vil ikke åpnes før etter Påske.

Elveside/Fiskekort

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Grunnrenteskatt på lakseoppdrett har tatt mye av oppmerksomheten denne uka. Vi i Norske Lakseelver skal ikke blande oss bort i hvordan staten skal inndrive skatt, men vil påpeke at når det argumenteres med at veksten vil stoppe opp, kan det være greit å huske på at oppdretterne selv har stoppet mulighetene for vekst i mange produksjonsområder, ettersom disse har havnet i gult og rødt på grunn av lakselus fra åpne merder.

Ranaelva

Fra andre medier

26. september 2022

Pukkellakseksplosjon i 2021

19. september 2022

Hvem har ansvaret?

19. september 2022

Udsætninger af ørredsmolt