Sperregruppa har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å prøve ut nye felleløsninger i Altaelva og Tanaelva. Formålet med disse felleløsningene er å påvirke laksevandring minst mulig, samtidig som mest mulig av oppvandrende pukkellaks blir fanget.

Trusler/Pukkellaks
Fangst-statistikk i Altaelva i 2023
6,56
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2211
Totalt antall fisk fisket
1020
Laks 7kg og over
709
Laks under 3kg

Alle som skal fiske i Altaelva, må ha betalt fiskeravgiften

Everyone who is going to fish in the Alta River, must have paid the fishing fee

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier

29. mai 2024

Nrk om sesongstart

29. mai 2024

Dette er Watermoon