Haraldholmen
Fiskekort

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier fiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) i tiden 1. september til og med 14. ...

På mørke kvelder kan det foregå ulovlig fiske

Høsten nærmer seg og da kan det være at noen fristes til ulovlig fiske. Dersom noen observerer noen ulovligheter i elva så ring ALI ...

Den heldige vinneren Per Bye

Det ble trekt ut et fiskekort i Nedre Sierra blant de som hadde levert inn fangstrapporten for "før St.Hans fisket" innen 6.juli.

Altaelva
Fiskeregler

Selv om det viser seg å være stor oppgang av laks i Altaelva denne sesongen, så minner vi på at det ikke er tillatt å avlive mer enn 2 storlaks ...

368
storlaks tatt i Mikkeli totalt siste 5 år
932
utenbys fiskere var med på trekninga i 2015
51
% sjanse for at det er storlaks når det napper i Gilvo
4
Laks over 4 kg er flerårig sjøvandrer