Haraldholmen
Fiskekort

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier fiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) i tiden 1. september til og med 14. ...

Altaelva
Fiskekort

Fiskereglene fra og med 1. august blir de samme som ble vedtatt 12.juli 2018.

Fiskekort

Fra og med 1. august er det klart for flerdøgnskort i nedre deler av Altaelva. Da strekker fiskesonen seg fra Killistrømmen og helt ned til Alta ...

Damer i elva
Inspirasjon

Fredag 20. juli var det duket for fiskedøgn i Bollo, men denne gangen kun for damer. Alta Jeger- og fiskerforening arrangerte "damedøgn" i ...

Fangst- statistikk i Altaelva i 2017