Hoppet i Gilvo

Alle som skal fiske i Altaelva, må ha betalt fiskeravgiften

Everyone who is going to fish in the Alta River, must have paid the fishing fee

It is 75 available fishing licenses each day between June 1st and June 15th Thereafter there is a draw for the two periods until the 21st of June. If you wish to participate in the draw you must register before  March 27th. The draw will be conducted in week 13.

 

Elveside/Fiskekort

 

Innbyggere i Alta, Kautokeino og Loppa kommune har mulighet til å fiske i Altaelva fra 1 - 23. juni . For utenbys fiskere er det 75 tilgjengelige fiskekort pr. dag fra 01. til 15. Juni.

Salget av disse fiskekortene vil ikke åpnes før etter Påske.

Elveside/Fiskekort
Fangst-statistikk i Altaelva i 2021
4,57
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2460
Totalt antall fisk fisket
581
Laks 7kg og over
1365
Laks under 3kg

Trekningen for utenbysboende er utført. Og salg av fiskekort starter kl. 18:00 torsdag den 17.02.2022.
De som har meldt seg på til trekningen vil motta en sms. tirsdag den 15.02.2022 om hvilket nummer man er trukket ut somS

Elveside

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Det er meget lav magasinfylling og vannføring vil i Otra som de fleste andre sørnorske elver i år bli lavere enn normalt.

Vi følger opp situasjonen overfor regulant og myndigheter, og rapporterer alle tilfeller av yngeldød som oppstår som følge av regulantens effektkjøring.

Som ansvarlig forvalter vil vi kunne bli nødt til å iverksette tiltak dersom forholdene for laksen skulle kreve dette.

OtraElveside/Vannkraft

Natt til onsdag ved midnatt starter laksesesongen i Verdalselva. Noe nytt er det før denne sesongen. Vi oppsummerer.

Verdalselva

Fra andre medier

12. mai 2022

Grønnere gruver