Fangst

Hei!  Nå er alle våre fiskerier avsluttet og etterarbeidet med å innrapportere årets fangst nærmer seg deadline. Men vi mangler enda en del ...

Fiskekort

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier fiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) i tiden 1. september til og med 14. ...

Ungdom

Camp Villaks ble arrangert i Alta 16. - 18. august. Ungdommene hadde ei flott helg med laksefiske og sosialt samvær med leirsted et fluekast fra ...

Andre sykdommer

SISTE NYTT! MATTILSYNET PÅLEGGER DESINFISERING!!! Det er oppdaget en til nå ukjent sykdom på laks flere steder i Norge. Alta Laksefiskeri ...

Fangst- statistikk i Altaelva i 2018