Arbeidsplan

Alta Laksefiskeri Interessentskap har årlig gitt bidrag til tiltak i lokalsamfunnet. Som en del av det internasjonale villaksåret utlyser vi i den ...

Arbeidsplan

Markeringer av det internasjonale villaksåret er allerede i gang. Alta Laksefiskeri Interessentskap starter markeringen med å lyse ut totalt ...

Villaks i elv. Foto: ALI
Lovverk

Fredag 2. november kl. 9:00 starter rettsaken mot Mikael Frödin i Alta Tingrett. Han er anmeldt for å ulovlig ha filmet forholdene ved ...

Altaelva
Arbeidsplan

I 2019 går de overnasjonale organene som jobber for å bevare villaks i Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) sammen om å arrangere det ...

Fangst- statistikk i Altaelva i 2017