Påmelding til fiskekort salg i Bul Hallen 2020

 

For Lokale bosatt i Alta, Loppa eller Kautokeino kommuner

Fiskekort

fishing before midsummer-2020 Innbyggere i Alta, Kautokeino og Loppa kommune har mulighet til å fiske i Altaelva fra 1 - 23. juni . For utenbys ...

Fiskekort

It is 75 available fishing licenses each day between June 1st and June 15th Thereafter there is a draw for the two periods until the 21st of June. ...

Alle som ønsker å fiske i Altaelva må melde seg på trekning om fiskekort. Elva er delt inn i fem soner, med varierende antall kort i hver sone. ...

Fangst- statistikk i Altaelva i 2018