Endring av medfisker ordningen for lokale fiskere.

Fiskekort

De som er registrert bosatt i Kautokeino, Alta eller Loppa kommune regnes som lokale fiskere. Kortsalget for disse avholdes i BUL hallen fredag 2. ...

Fiskekort

Alle som ønsker å fiske i Altaelva må melde seg på trekning om fiskekort. Elva er delt inn i fem soner, med varierende antall kort i hver sone. ...

Fiskekort

(Norsk) Everybody who wishes to participate in the licence draw for salmon fishing in the Alta River in 2018 must register before January 31. ...