Øvre Sierra

It is 75 available fishing licenses each day between June 1st and June 15th Thereafter there is a draw for the two periods until the 21st of June. If you wish to participate in the draw you must register before the 21st of march. The draw will be conducted in week 12.

Elveside/Fiskekort

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Altaelva i 2020
3,84
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
3430
Totalt antall fisk fisket
640
Laks 7kg og over
2461
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Gjestefiske i Kongsfjordelva er populært og til vanlig blir en stor andel av gjestefiskedøgnene utsolgt allerede tidlig om vinteren. Nå i år har den pågående koronapandemien ført til en del ledige døgn for kommende sesong. (please find in english below)

Kongsfjordelva

Fra andre medier