Alle som skal fiske i Altaelva, må ha betalt fiskeravgiften

Everyone who is going to fish in the Alta River, must have paid the fishing fee

Fangst-statistikk i Altaelva i 2023
6,56
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2211
Totalt antall fisk fisket
1020
Laks 7kg og over
709
Laks under 3kg

Kortsalget for lokale fiskere vil bli gjennomført online den 01.03.2024, og salget starter kl. 18:00

Salget vil bli streamet på https://www.altaposten.no/, og sendingen starter kl. 17:45

Merk at streamen er på etterskudd av selve salget, så man må selv følge med der man er innlogget, når man skal kjøpe fiskekort. 

Elveside

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Landsmøtet i Norske Lakseelver mener regjeringen må satse på en storstilt restaurering av vassdragsnatur, fortsette pukkellaksbekjempelsen og få fortgang i arbeidet med en bærekraftig omlegging av norsk akvakultur.

Trusler/Politikk

Fra andre medier

18. april 2024

La Skjoma leve

05. april 2024

Til kamp, Rosinante