Alle som ønsker å kjøpe fiskekort i Altaelva må melde seg på trekning om fiskekort. Elva er delt inn i fem soner, med varierende antall kort i hver sone. Fiskekort gir eksklusiv rett til fiskeplassen, dette gjelder ikke 3 og 6 døgnskort i August hvor man får fiske hele Raipassonen som har 25 og 30 fiskekort totalt. Strekket i Raipassonen er på ca. 11 km. 

Vi åpner for påmelding tirsdag den 02. januar 2023

Påmeldingsfrist er 31. Januar 2023


NB! 

Om du ikke mottar kvittering på at du er påmeldt ved online påmelding, så har noe gått galt, enten med betaling eller andre ting i din påmelding, og du er ergo IKKE påmeldt til trekning. Prøv gjerne å melde deg på pånytt, eller ta kontakt med kontoret!

Everybody who wishes to participate for the fishing license draw for the Alta River in 2023 must register before January 31st 2023.

The draw will be done in the start of February. And the sale will be done online February 16th.
 

Note!
If you do not receive a receipt after online registration, then something has gone wrong, either with your payment or other things in your registration, and you are therefore NOT registered for the draw. Feel free to sign up again, or contact the office at phone number 0047 784 34535 or e-mail to aud@altalaks.no!

 

https://lakseelver.no/nb/news/2023/01/pamelding-utenbys-fisker-2023

Fangst-statistikk i Altaelva i 2022
6,34
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2852
Totalt antall fisk fisket
1281
Laks 7kg og over
1029
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Havforskningsinstituttet beregner lusedødelighet på utvandrende laksesmolt. Dødeligheten beregnes på elvenivå innenfor de enkelte produksjonsområdene.  Om trenden fortsetter, går det mot gult/rødt i neste runde også for PO6, og også PO8 og PO9 ligger dårlig an. Da er mesteparten av kysten (bortsett fra i nord) sperra for vekst i oppdrett, samtidig som det er ekstrem dødelighet på utvandrende laksesmolt.

Trusler/Lakselus

Fra andre medier

19. desember 2022

Styrker villaksstamme