Merket støing skal gjenutsettes, mens merket laks skal avlives.
Elveside/Prosjekt

Hva gjør du dersom du får en merket laks?

Her finner du all informasjon om merket fisk i Altaelva.

KarianneJohansen
tirsdag 28.mai 2019 / 13:29

VIKTIG! 

Merket laks i Altaelva skal avlives, mens merkede laksestøinger settes ut igjen!

 

Universitetet i Tromsø har merket over 1200 Altalaks siden 2006. I fjor ble ca 100 laks merket med elekroniske merker hvor flere skal komme tilbake til kysten i år og flere støninger ble merket i vår og står nå i elva og vandrer til havet om kort tid. Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvor laksen beiter og oppholder seg i åpent hav, samt overlevelse i disse områdene. Vi har allerede fått helt ny og viktig informasjon fra merkene som har vært innlevert av dere. Blant annet har disse vist at nordnorsk laks vandrer mye lengre nord enn tidligere antatt, både opp langs Svalbard og godt inn i Barentshavet, samt kan dykke ned til flere hunder meters dyp på leing etter byttedyr. Det er helt avgjørende for oss at dere rapporterer inn slik fisk til oss, og dermed bidrar til å gi meget verdifull informasjon til forskning og forvaltning av villaks.

Fisken har fått operert inn et elektroniske merke i buken hvor en antenne skal stikke ut under på siden eller ytre synlig merke (4 cm langt) ved ryggfinnen (som forteller at fisken har merke i buken).

Merket laks.
Merket laks.

Hva du skal gjøre når du får en merket LAKS:

- AVLIVES og se etter merke(r) i innvoller! (NB Merkede støinger settes ut igjen)

- Noter nummer på ryggmerke

- Noter (rund) vekt og lengde, samt ta en skjellprøve. Om du også tar vare på gjeller og hode (fryses) gir vi 250 kr ekstra i dusør.

- Dusør: 2000 kr for merke og info. (+ 250 kr for hode og intakte gjeller).

- NB! De elektroniske merkene må IKKE fryses (oppbevares i romtemperatur)

-  Ring 92443354 (Audun Rikardsen) eller 91841025 (John Strøm)

 

På forhånd takk for hjelpa!         

Audun Rikardsen og John F Strøm

BFE, Universitetet i Tromsø,

9037 Tromsø E-mail: audun.rikardsen@uit.no

Tlf: 92443354 / 91841025