Oppsyn
Oppsyn i Altaelva. Foto: Emilie Kristoffersen
Forvaltning/Arbeidsområder

Vakting i Altaelva

Gjennom et tett samarbeid med de ansatte har Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) gjennomgått rutiner og kvalitetssikret oppsynet i Altaelva.

KarianneJohansen
mandag 17.desember 2018 / 19:37

Oppsynsarbeidet i elva vår er en kombinasjon av flere arbeidoppgaver. Den viktigste oppgaven som elvevakt er å drive forebyggende arbeid ved å være synlig og imøtekommende mot de som oppholder seg langs elva. 

Gjennom arbeidet gjennom det siste halvannet år har vi gjennomgått våre rutiner, arbeidsoppgaver og sikkerhet for oppsynet gjennom arbeidsforholdet i vår organisasjon. De ansatte har selv vært med i prosessen, noe som har vært med på kvalitetssikre dette arbeidet.

Av oppsummering etter sesongen har fiskerne tatt svært godt imot vår vakter, gjerne med en kopp bålkaffe servert. Dette er med på økt trivsel og ønske om å søke videre arbeid i elva vår.

Her er noen bilder vårt oppsyn har tatt i løpet av sesongen 2018: