Villaksens Salomon
Alle skoler og barnehager får utdelt boka "Villaksen Salomon" og plakater om villaksens syklus i forbindelse med Villaksåret 2019. - Foto: ALI

VILLAKSEN SALOMON

Som er del av VILLAKSÅRET gir Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) boka "Villaksen Salomon" og plakater om villaksens syklus til alle skoler og barnehager i Alta, Kautokeino og Loppa kommune.

KarianneJohansen
mandag 14.januar 2019 / 14:02

Med fokus på den unike, ville laksen gir ALI boka "Villaksen Salomon" og plakater om villaksens syklus til alle skoler og barnehager i Alta, Loppa og Kautokeino kommune. 

"Villaksens Salomon" er basert på forskning fra Altaelva og skildrer laksens syklus fra oppveksten i elva, reisen ut i havet og tilbake igjen til sitt fødested. Forfatteren er André Vaaler og faktastoff om villaksen er innhentet fra lakseprofessor Audun Rikardsen. 

Plakatene viser villaksens syklus og er levert av Norske Lakseelver.

NB! Informasjon om utleveringssted for pedagogisk materiell til skoler og barnehager kommer. Vi sender materiell til Kautokeino og Loppa kommune.

 

I arbeidet med villaksen ønsker vi gjerne bilder fra dere, som vi kan bruke til videre publisering.  Send bilder på e-post: karianne@altalaks.no