Hogafossen

Obs: Registreringkort for fangstrapportering må hentes på Inatur sine sider.
Unik fiskeplass under Naustdalsfossen. Fiskekort for Juni 2023 blir lagt ut 23 Mars, 20.00.
Resten av sesongen blir lagt ut på et senere tidspunkt. 

"Hogafossen" som er rett nedenfor Naustdalsfossen påvirkes av flo og fjære, og fiskes best på fjære sjø. Dette er en meget god plass tidlig på sesongen og kan tidvis holde store mengder med fisk. Vi gjør oppmerksom på grensen som går midt i steinmuren, og ber fiskere overholde denne. Fisket i Hogafossen er best mellom 10 - 35 m3s, og kan bli vanskelig å fiske med vannstand over dette. Hølen er fin for både flue og makk. Slukfiske kan også være spennende, men tøft for slukboksen....

KVOTE LAKS: Under Hogafossen er samlekvoten 2 villaks per døgn t.o.m 65CM.
Det er ein sesongkvote for laks over 65 cm på 45 laks for heile elva som vert fordelt med 15 laks nedanfor Naustdalsfossen.(ikke klarert for 2021).  Når kvoten for laks over 65 cm er nådd, vil dette bli opplyst om på elveigarlaget si nettside og informasjonstavle Naustdalsfossen. All fisk over 65 cm som blir tatt opp utover kvoten, å vert avlive må leverast til Naustdal alders og sjukeheim. Ved evt. spørsmål, kontakt Eiliv Erdal på telefon 90 52 19 97.
Sjøaure: Det vert i år opna opp for personleg døgnkvote på avliving av 1 sjøaure, sjøaure over 50cm skal settjast ut igjen. Fisketid for sjøaure er 22. Juni til 8. august.

Contact