Gjenutsetting av laks
Andelen laks som gjennutsettes øker. I 2019 ble omlag 60% av all laks gjennutsatt.
Norske Lakseelver/Arbeidsområder

Fangststatistikk

Paal
torsdag 23.januar 2020 / 09:51

Norske Lakseelver representerer aktørene som er nærmest fangsttallene og ser utviklingen i elvene med egne øyne. Vi publiserer årlig en foreløpig fangststatistikk med oversikt over årets laksesesong, i midten av oktober. Denne oversikten er viktig for å se den generelle utviklingen og hvordan eventuelle tiltak i elvene får effekt på beskatningen. Uten denne foreløpige fangststatistikken må vi vente på Statistisk Sentralbyrås offisielle fangststatistikk, som årelig blir publisert i slutten av januar. 

Det er i den forbindelse viktig å informere om at Norske Lakseelvers foreløpige fangststatistikk er gjort av et nøye utvalgt representativt utvalg av elver i hele landet, og hvert år så treffer vi svært godt med vår konklusjon (sammenlignet med SSBs offisielle rapport).

Her kan du lese våre publikasjoner:

Fangstrrapport 2022
Fangstrapport 2021

Fangstrapporten 2018
Fangstrapporten 2017
Fangstrapporten 2016