Demonstrasjon mot dumping av avfall i Førdefjorden
Demonstrasjon mot dumping av avfall i Førdefjorden. Norske Lakseelver jobber sammen med miljøvernorganisasjonene i denne saken.
Norske Lakseelver/Arbeidsområder

Gruvedrift

Norske Lakseelver fortsetter kampen for å hindre at det etableres gruvedrift med giftige miljøutslipp i de nasjonale laksefjordene våre. Spesielt er det Førdefjorden og Repparfjorden som er utsatt, men også vassdrag som Neiden og Ranaelva er berørt av gruvedrift.

Paal
tirsdag 19.mai 2015 / 13:21

Det er en økende interesse for norske metaller og mineraler på verdensmarkedet. Nye gruveprosjekter lanseres og gamle relanseres. Mange gruveprosjekter har vist svært negative effekter for vill laksefisk, og kommer i direkte konflikt med nasjonale laksevassdrag og/eller nasjonale laksefjorder.  Norske Lakseelver vil jobbe for å hindre at utvinningsprosesser og deponering av gruveavfall fører til forurensning som skader villfisk. Vi skal i særskilt grad arbeide for å hindre muligheter til sjødeponering av gruveavfall i nasjonale laksefjorder.