Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Driftsplanbasert lokal forvaltning

Eira Flyfishing, Helge Dahlen.jpg

Laks fra Eira
En god lokal forvaltning og organisering er en forutsetning for å utvikle laksefisketurismen. Her fra Eira.

Norske Lakseelver vil være en drivkraft og en kunnskapsformidler for driftsplanbasert lokal forvaltning og organisering. I forbindelse med innføring av ny § 25 i Laks- og innlandsfiskeloven om pliktig organisering av rettighetshavere i laksevassdrag, skal vi hjelpe medlemslagene med en fornuftig lokal organisering. En god lokal forvaltning og organisering er en forutsetning for å utvikle laksefisketurismen. Nye retningslinjer om fiskereguleringer fra Miljødirektoratet legger lokal forvaltning av elvene til grunn, med større lokal innflytelse, dersom rettighetshaverne er godt organisert. Økt ansvar fører til flere oppgaver og behov for mer ressurser til informasjon, oppsyn og lokal tiltak. Her er det viktig at alle rettighetshaverne bidrar økonomisk. Norske Lakseelver skal i tillegg søke om midler for å gjennomføre prosjekter knyttet til lokal forvaltning.