Fiskeregler

Elveierlaget har gjort en midtsesongevaluering. Etter en samlet vurdering reduseres kvote til 1 stk laks til dagen, mens sjøørettfiske blir ...

Snart er sesongen i gang, fra 15.juni åpner fisket i Sokndalselva. Allerede fra 1.juni kan man kjøpe fiskekort på nett.

Bakkånå
Kalking

NIVA hadde våren 2016 i oppdrag fra Miljødirektoratet å etablere og drifte en pH-overvåkingsstasjon lokalisert ved sideelva Bakkåna i ...

Fangst- statistikk i Sokndalselva i 2018