RESTRIKSJONER I SOKNDALSELVA

DET ER INNFØRT RESTRIKSJONER I SOKNDALSELVA! FRA I MORGEN 28.06.2024 ER DET BEGRENSET KORTSALG AV DØGNKORT I GRØNN SONE, SALG AV SESONG- OG UKESKORT ER STOPPET INNTIL VIDERE. SØK OPP Sokndalselva, Rogaland på facebook for mer informasjon. FRA MANDAG 01.07 BLIR DET OGSÅ BEGRENSET KORTSALG I PRESHØLEN.

DAGSKVOTEN ER 1 LAKS, FANGET ELLER SLUPPET UT OG GJELDER HELE VASSDRAGET. VI HÅPER SITUASJONEN ENDRER SEG TIL DET BEDRE DE NESTE 2 UKENE.

 

Noen nye regler i 2024.

Klikk på linken for interaktivt fiskekart i Google Maps for elva:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1A-WiaKqXwABpbghen3OZsx41qpwUypU&usp=sharing

Fangst-statistikk i Sokndalselva i 2023
2,6
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
660
Totalt antall fisk fisket
21
Laks 7kg og over
459
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Audna Fiskerettseierforening har pr 22.07.2024 gjennomført midtsesongevaluering. Resultatet av denne er at fisket fortsetter med samme regler som vi har pr dags dato for resten av inneværende sesong(til 31.08.2024). Merk at døgnkvote er 1 laks og 1 sjøørret og ved fangst av 1 laks skal fisket umiddelbart avsluttes. Videre så skal all hunnlaks over 70 cm gjenutsettes og vi oppfordrer videre til gjenutsetting av all hunnlaks. Vi vil også fremover kun tilby dagskort(gjelder ikke for fiskere som har kjøpt sesongkort eller ukeskort på ett tidligere tidspunkt).

AudnaElveside
Midtsesongsevaluering Fusta 20.07.2024. Da er vi ca. midt i sesongen, og jeg har laget et oppsett for evaluering. Av 77 fangete laks er 13 avlivet. 7 sjøørret er avlivet av 37 som er fanget Det er tatt 0 pukkellaks. Det er tatt 4 oppdrettslaks. Over Forsomoforsen (innlandsfiske) er det registrert fangst av en laks, og to sjøørret. En sjøørret er avlivet. Vi er godt innenfor kvoten på 300 avlivede laks og 200 sjøørret. Så langt i sesongen har det vært lavt fangs på laks, og særlig «storlaks», sammenlignet med andre år. Den lave fangsten var mest tydelig de først 4 ukene av fiske. Det er en betydelig oppgang i fangst av sjøørret sammenlignet med tidligere år, særlig de to siste ukene av fiske. Totalt antall fanget fisk skiller seg ikke ut fra de to siste åres fangststatistikk. Tall fra teller i Forsmoforsen viser at er nesten 4000 fisk, der flesteparten er sjøørret, har gått opp trapp. Innsiget av sjøørret vil vedvare og øke i tiden fremover så oppgangen av sjøørret ser svært lovende ut. Det at det går lite laks opp trappe er forventet ettersom at det ikke er produsert laksesmolt over Forsmoforsen før i år. Vannstanden i elva har variert en del, men har ikke vært unormalt lav som i 2023. Vanntemperaturen har vært noe høy hele sesongen, og det er lite insekter på elv. Vi ser også en dreining i fiskeredskaper, der flere tar fisk på sluk sammenlignet med tidligere år. Det er en lav beskatning på fisken gjennom fiske og FUSAM vurderer at gjeldende fiskeregler fungerer godt i en tid der oppgangen av gyteklar laks er svak. Det er ikke behov for ytterligere tiltak for sesongen 2024. Styret i Fusam.
Fustavassdraget

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike