Grønn sone Kjelland - Øyno svingen.

Strekningen har en liten privat sone, sjekk detaljert kart på Inatur.no