Grønn sone Åmodt bru - Tre bruer

Strekket har flere soner med privat fiske og fredningssone øverst mot de Tre bruene. Sjekk detaljert kart på Inatur.no.