Forvaltning/Kalking

Nytt doseringsanlegg Rossland juni 2021

Kalkdoserer nummer to settes snart i drift.

Link til vannføring Bakka: https://web.sokndal.kommune.no/kalk/

Paal
Torsdag 03.juni 2021 / 14:33

Ny kalkdoserer på Rossland settes i drift i uke 22-23. Det vil gi enda bedre vannkvalitet i elvas hovedløp, som vil gi positiv effekt for fremtidige lakse generasjoner.

Planlegging for den tredje dosereren er så smått i gang. Det er håp å få den i drift i 2022.