Presthølen

For å fiske i Presthølen må du kjøpe eget kort, kun dagskort selges. Maks 8 kort pr. døgn. Selges på Inatur.no.