Grønn sone utløp Rosslandsåna - Toksafoss

Det er private soner på strekket, sjekk detaljert kart på Inatur.no.

Stedvis utfordrende terreng.