Grønn sone Årstad - Presthølen

Strekket her private soner og slutte ved nedre grense Presthølen.