Grønn sone Sauebrua - Frøytlog

Strekket har private soner og fredningssone, sjekk detaljert kart på Inatur.no.