Forvaltning

Midtsesong evaluering - Sjøørret - Restriksjoner september - Fiskeregler - Pukkellaks

Torsdag 03.juni 2021 / 21:28

 

Elveeierlaget gjør midtsesongevaluering som kan medføre endrede kvotebestemmelser. 

Sjøørret er totalfredet HELE sesongen og skal settes ut, gjelder 2021- 2025. SJØØRRET SKAL RAPPORTERES! 

Se link til Lovdata for info: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-798?q=Forskrift%20om%20fiske%20etter%20anadrome

ALL HUNNLAKS totalfredes i perioden 01.09 – 20.09. 

Begrensninger for krokstørrelser -typer i september, utfyllende fiskeregler, kart. 

Klikk link under for å lese/laste ned filer:  

https://www.inatur.no/laksefiske/552672e3e4b08b2ae8ca03c3/sokndalselva-…

"Alle" advarer at 2021 blir pukkellaks år, følg med og for all del, meld fra.

RESPEKTER FREDNINGSSONENE