Grønn sone Stranda -Kjelland

Sonen starter ovenfor gammel steinbru. Fiske nedenfor gammel bru ER FORBUDT.

Det er privat sone på strekket og private eiendommer helt inntil elva, sjekk detaljert kart på Inatur.no