Syk laks. Det fanges fortsatt syk laks, så vær OBS!

Torsdag 13.juni 2019 / 22:21

En ny sykdom på laksen herjer i flere land og også i flere elver i Norge. Allerede så nær som Bjerkreimselva har sykdommen blitt oppdaget. Det er pålegg fra Mattilsynet om desifisering av alt som har vært i elva når man forflytter seg mellom elvene, enten det er en smittet elv eller en "usmittet" elv.

Mulig katastrofe - bønnfaller fiskerne
"– Dette er en katastrofe for de elvene som rammes og kan dessverre utvikle seg til en nasjonal og internasjonal laksekrise. Da må man ta forhåndsregler og må desinfisere, sier Jens Olav Flekke til Jakt & Fiske. Flekke leder organisasjonen Redd Villaksen," uttales det i artikkelen på Norges Jeger- og Fiskerforbund.