Nye fiskeregler 2024, interaktivt fiskekart

Noen nye regler i 2024.

Klikk på linken for interaktivt fiskekart i Google Maps for elva:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1A-WiaKqXwABpbghen3OZsx41qpwUypU&usp=sharing

søndag 16.juli 2023 / 23:21

Følg oss på Facebook https://www.facebook.com/Sokndalselva her ligger det også en liten filmsnutt.

Nytt punkt i fiskeregler fra 2024 sesongen:

Maks vekt på sluk er 25 gr. HELE sesongen.

NATTE FREDNING (stengt for fiske)

  • August måned:                       Fra kl. 23:00 til kl. 05:00
  • September måned:                 Fra kl. 22:00 til kl. 06:00
  • I freding tiden skal fiskere forlate fiskeplassene!

Fra 2022 sesongen er det obligatorisk å ta skjellprøver av ALL avlivet laks!

ALL HUNNLAKS totalfredes i perioden 01.09 – 20.09. 

Begrensninger for krokstørrelser -typer i september, utfyllende i fiskeregler.

Klikk link for å laste ned Fiskeregler for hele vassdraget:

https://inatur.s3-eu-west-1.amazonaws.com/filer/5526728fe4b08b2ae8ca03c2/66005c2bd7b5e048ba3ecad9

RESPEKTER FREDNINGSSONENE, ALT FISKE INN I FREDNINGSSONER ER FORBUDT.

Døgnkvoten pr fisker er 3 laks for Sokndalselva. Gjenutsatt laks over minstemål (Pkt. 8) regnes med i døgnkvoten. Døgnkvoten er absolutt, kjøp av flere fiskekort pr fisker en dag gir ikke økt døgnkvote. Årskvote avlivet laks: 30 fisk. Minstemål laks: 40 cm.

Fiskekort Grønn sone og Lindland kjøper du her:

https://www.inatur.no/laksefiske/552672e3e4b08b2ae8ca03c3/sokndalselva-laksefiske

Klikk link under for å laste ned filer:  

https://www.inatur.no/laksefiske/552672e3e4b08b2ae8ca03c3/sokndalselva-laksefiske

Scroll nedover siden til du finner aktuelle PDF filer for nedlastning.