Fiskeregler for hele vassdraget

Følg oss på Facebook https://www.facebook.com/Sokndalselva her ligger det også en liten filmsnutt.

søndag 10.juli 2022 / 22:21

Det er laget et interaktivt fiskekart i Google Maps. Her vises hele vassdraget med foreslåtte fiskeplasser og kort beskrivelse av plassen.  Klikk link under:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1A-WiaKqXwABpbghen3OZsx41qpwUypU&usp=sharing

Nytt punkt i fiskeregler fra 2023 sesongen:

Maks vekt på spinner er 25 gr. HELE sesongen.

Fra 2022 sesongen er det obligatorisk å ta skjellprøver av ALL avlivet laks!

ALL HUNNLAKS totalfredes i perioden 01.09 – 20.09. 

Begrensninger for krokstørrelser -typer i september, utfyllende fiskeregler, kart. 

Klikk link for å laste ned Fiskeregler:

https://inatur.s3-eu-west-1.amazonaws.com/filer/5526728fe4b08b2ae8ca03c2/640b676e57c46d08c5ca6c3f

RESPEKTER FREDNINGSSONENE, ALL FISKE INN I FREDNINGSSONER ER FORBUDT.

Døgnkvoten pr fisker er 3 laks for Sokndalselva. Gjenutsatt laks over minstemål (Pkt. 8) regnes med i døgnkvoten. Døgnkvoten er absolutt, kjøp av flere fiskekort pr fisker en dag gir ikke økt døgnkvote. Årskvote avlivet laks: 30 fisk. Minstemål laks: 40 cm.

Fiskekort Grønn sone og Lindland kjøper du her:

https://www.inatur.no/laksefiske/552672e3e4b08b2ae8ca03c3/sokndalselva-laksefiske

Klikk link under for å laste ned filer:  

https://www.inatur.no/laksefiske/552672e3e4b08b2ae8ca03c3/sokndalselva-laksefiske

Scroll nedover siden til du finner aktuelle PDF filer for nedlastning.