Helge Sørvågs "Prøver Lykken"

En sjarmerende elv

Elv med særpreg

Sokndalselva er en sjarmerende elv med variert landskap og 15km lakseførende strekk. Elva er et anadromt vassdrag med åpen fiskesesong alle dager mellom 15.juni og 20.september. Vassdraget består av fire hovedgreiner som alle har større og mindre kulper

Les mer

Av fiskearter tar laks, sjøørret, bekkeørret og ål seg opp i samtlige av de fire hovedgreinene av elva (fiske etter ål er ikke tillatt). Det tillates bruk av fiskestang og håndsnøre som fiskeutstyr; og mark, sluk, wobbler og flue kan brukes som agn. 

Landskapet og elva utformer seg fra mindre innsjøer/høler og rolige elvepartier til fosser. Elva renner gjennom Sokndal kommune, men har et stort nedslagsfelt som brer seg ut til nabokommuner. De fire hovedgreinene som elva brer seg ut i er: 

  • Litlå med Guddalsvatnet og Mydlandsvatnet,
  • Ålgårdselva (Sandbekksåno) med Myssavatnet, Årrestadvatnet og Linborgvatnet
  • Bakkaåno (Steinevassdraget) med Steinsvatnet og Eidsvatnet
  • Rosslandsåno (Barstadvassdraget) med Barstadvatnet, Eiavatnet, Heigravatnet og Grøssfjellvatnet

Alle småelvene samles i et knutepunkt ved Åmot før elva renner langs Lono og renner ut i havet ved Sogndalsstrand. På kartet kan man se at fiskeområdet i Bakkaåno begynner ved Toksafossen og møter Ålgårdselva i krysset mellom fylkesvei (fv) 36 og riksvei (rv) 1. (Rosslandsåno renner også ut i Bakkaåno like ved kraftstasjonen på Lindland. I Bakkaåno har man tilgang til tre soner (hovedsonen i elva “Grønn Sone", Brandsberghølen og Lindlandshølen) med variert tilbud. Fiske i Ålgårdselva går ikke helt opp til Ålgård, men begynner på Frøytlog. På et lite strekk før/etter Sandbekk finner man Lindefossen som er en “fiske forbudt sone” men som er en flott plass å se på laksen og beundre måten den beveger seg oppover fossen på. Litlåfisket begynner et stykke ovenfor Bjånes og har kilde i bygdas drikkevann. Etter Åmot fortsetter elva nedover langs Prestegården hvor du har en egen sone i “Presthølen” hvor nå alle elvene har samlet seg til en. Elva har etter Prestegården mest rolige strekk med noen stryk før den bruser mot havet ved Sogndalsstrand. 

Med et stort nedslagsfelt og kraftproduksjon i området kan vannmengden variere i løpet av sesongen.