Elv med særpreg

Sokndalselva er en sjarmerende elv med variert landskap og 15km lakseførende strekk. Elva er et anadromt vassdrag med åpen fiskesesong alle dager mellom 15.juni og 20.september. Vassdraget består av fire hovedgreiner som alle har større og mindre kulper

Helge Sørvågs "Prøver Lykken"
Helge Sørvågs "Prøver Lykken"
Generell beskrivelse av fisket

Det er foreløpig ikke registrert fiskesykdom i vassdraget men for å hindre smitte fra andre elver, spesielt av Gyrodactylus Salaris, er det krav om desinfisering av alt utstyr, inklusivt båter, klœr og støvler. Det lokale jakt- og fiskelaget har forskjellige arrangementer i løpet av sesongen, slik som fiske for varierende grupper og også villaksens dag som arrangeres i samarbeid med Norske Lakseelver. Da elva er nokså liten er det viktig at alle brukere viser respekt for hverandre og praktiserer bevegelig fiske (max. 30 minutter på en plass, se mer info under fiskeregler.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 15. juni til 20. september

LOVLIGE FISKETIDER: 
Fisket åpnes 15. juni kl 00:00 og varer fram til 20. september kl 24:00. Fisket er åpent alle dager i uka
 

RAPPORTERING:
Fangstrapport skal leveres på internett på www.inatur.no innen 24 timer etter at fisket er avsluttet eller kortet er utløpt. Siste frist for sesongrapportering er 21. september. Dette gjelder uansett om du har fått fangst eller ikke. Fiskere med sesongkort må huske å registrere antall fiskedøgn. www.inatur.no

BEVEGELIG FISKE
Da Sokna er en ganske liten elv er det viktig at alle brukerne viser respekt for hverandre og ikke opptar de enkelte fiskeplassene for lenge.
Det kreves at alle som fisker i Sokna driver bevegelig fiske.

Her er grunnreglene for bevegelig fiske i Sokna:

Ved fluefiske: Man fisker effektivt av et område og slipper andre ventende til før man, etter kø – prinsippet, eventuelt tar på det samme strekket igjen.
Hvis man praktiserer stillestående fiske med fluestang, for eksempel på steder hvor man blir forhindret i å bevege seg nedover, skal man ikke oppta denne plass lenger enn 30 minutter.


Ved markfiske: Ved markfiske i sokna er det, etter tradisjon, mest normalt med stillestående markfiske.
Det er her tillatt å fiske en halv time av gangen før man overlater plassen til noen andre.

Sluk, spinner og dobbefiske: I Sokna er de fleste hølene relativt små, det kan derfor fort bli trangt om plassen.
Her gjelder også regelen om inntil en halv time på hver fiskeplass.

Dersom man fisker i et område hvor man ikke opptar en ”populær” fiskeplass, kan man selvsagt bruke noe lenger tid. Men om man da ser andre som vil ha plassen, skal man straks gi den fra seg.

Vær oppmerksom på at mange steder kan elven og fiskeplasser ses fra veier og stier. Her er det hele tiden sportsfiskere som ser etter ledige fiskeplasser. På disse stedene gjelder 30 minutters regelen uansett.

Fiskere som ikke respekterer bevegelig fiske, vil bli møtt med reaksjoner!