Grønn sone Sauebrua - Fidja

Strekket har private og fiske forbudt soner, sjekk detaljkart på Inatur.no. Lengst blå markering kun fiske på østsiden, korteste blå markering fiske på vestsiden.