Namsenvassdraget Elveierlag_logo.jpg

Den 24/11 ble nye fiskeregler for Namsenvassdraget sesongen 2022 fremstemt på RS-møte. Les mere her.  

Sportsfiske

Les denne artikkelen for å gjøre gjenutsetting av fisk så skånsomt som mulig. 

Sportsfiske
Fangst-statistikk i Namsenvassdraget i 2020
3,59
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
7484
Totalt antall fisk fisket
1174
Laks 7kg og over
4383
Laks under 3kg

Fra og med den 19/7 er det nye fiskeregler i Namsenvassdraget. Døgnkvoten endres til 1 avlivet laks per person og dag. Sesongkvoten endres til 8 avlivet laks per person. Les mer her.

Sportsfiske

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Sausvassdraget består det meste av små og store innsjøer, med noen få elvestrekninger som egner seg for fiske. De to største innsjøene er Sausvatnet og Finnvikvatnet, med Sausvatnet som det største, ca 10 km langt. De beste fiskeelvene er, Sjøforssen ( i utløpet av vassdraget, mellom Finnvikvatnet og Sørfjorden), Nepåselva ( mellom Finnvikvatnet og Mevatnet), Storelva, Sauselva og Skogelva, øverst i vassdraget, elver som renner ut Sausvatnet på Saus. Ellers fins noen elver og bekker som er fine gyteelver, men egner seg dårlig fiske.

Fiskekort i alle elvene selges i privat regi. Mens fiskekort i innsjøene selges i lagets regi.

 

 

Sausvassdraget

Den nye forslaget med vekst i anlegg som oppfyller strengere miljøkrav vil ikke sikre at miljøeffektene fra eksisterende anlegg reduseres, mener en bred allianse av organisasjoner som jobber for villaksen.
 

Oppdrett/Lakselus

Årsmøte 2022

Torsdag 21.april kl 1800 i Folkets Hus, Saus.

Sausvassdraget

Fra andre medier