Fangst-statistikk i Namsenvassdraget i 2021
4,03
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
4353
Totalt antall fisk fisket
743
Laks 7kg og over
2014
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Skadet fisk av sel, kobbe og proppel skal dokumenteres

VerdalselvaForvaltning

Norske Lakseelver er 30 år i 2022. 36 av våre medlemmer er nasjonale laksevassdrag. I år skal vi sette ekstra fokus på dette verneregimet, slik at det lever opp til forventningene.

Norske Lakseelver/Lovverk

Fra andre medier