Fangst-statistikk i Namsenvassdraget i 2021
4,03
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
4353
Totalt antall fisk fisket
743
Laks 7kg og over
2014
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier

26. september 2022

Pukkellakseksplosjon i 2021