Fluefiske i Fiskumfoss, Namsen
Kultivering

Opprusting av laksetrappa i Tømmeråsfossen og revisjonsarbeide i øvre Namsen, flytting av PD-buffersonen og kontinuerlig vurdering av fisketrykket ...

Laksevassdrag

Fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag har publisert rapport nr 9 i serien "Namslaksen".

Fra andre medier

Fangst- statistikk i Namsenvassdraget i 2018