Namsen_fiske_bå_harlingfiske_HKKH

Mottaksstasjoner

RS har vedtatt at fredet fisk som ikke vil overleve en gjenutsetting skal avlives og leveres til mottaksstasjon. Styret i NE vill ved en senere anledning ta beslutning om hva man skal gjøre med laks som blir levert, tidligere år har sykehjem i Grong og Overhalla fått laks levert til seg.

Niklas Høgstedt
lørdag 13.mai 2023 / 15:36

Retningslinjer for fiskerens håndtering og innlevering av fisk:
• Ilandført fisk skal bløgges, så raskt som mulig.
• Ikke la fisken bli liggende på bakken
• I den grad det er mulig unngås direkte kontakt med jord.
• All direkte håndtering av fisken skal foregå med god håndhygiene.
• Fisken legges i reine beholdere som er egnet til å komme i kontakt med næringsmidler, og fisken transporteres og leveres umiddelbart til mottaksstasjon.
• Dersom umiddelbar transport til mottaksstasjon ikke er mulig, må fisken bringes på midlertidig kjøling/innfrysing.
• Krav til kjølelagring er max 4°C.
• Fryselagring skal foregå ved -18°C, eller kaldere.

Retningslinjer er godkjent av Mattilsynet og vil bli publisert på nettsiden. Når fisk blir levert hos mottak så fylls følgende skjema ut og legg i en plastikkpose som festes til fisken eller plasseres i lag med fisken i en søppelsekk/plastikkpose. Mottaksstasjon registrerer så fisken på laksebørsen hos Elveguiden og legger ved bilde av utfylt skjema.
Skjema:


Per dags dato er har vi 9 mottaksstasjoner. Hvis dere ønsker å være mottaksstasjon så ta kontakt med DL. Alle stasjoner vil bli publisert på nettsiden. Mottaksstasjoner per dags dato er:

- Lilleøen Gård, Svein Romundstad tlf: 91376639
- Seem Gård, Ola Seem, tlf: 93454606
- Østduun Laksevald, Jan Arild Landstad, tlf: 97098325
- Namsentunet, Vetle Tobias, tlf 93680719
- Duun Gård, Peder Duun tlf: 95856694
- Raaum Gård, Kay og Maren tlf 90686049/95874435
- Bjøra Camping tlf:4784121
- Glømmen gård, Magnus og Lene tlf: 97731936/91874881
- Sæter Namsen,  Hallgeir Moa tlf:41160716