Namsenvassdraget Elveierlag

Namsenvassdraget Elveierlag

Les mer

Namsenvassdraget Elveierlag er en sammenslutning av fiskerettshaverne i den delen av vassdraget som fører anadrom laksefisk. Laget består av til sammen 420 rettighetshavere som er fordelt på 13 elvesoner. Representantskapet, som består av til sammen 32 representanter fra elvesonene, er elveierlagets øverste beslutningsorgan.