Namsen_2021_fiske_båt_skotleiken_landstad

Elvenes dronning

Namsenvassdraget

Namsenvassdraget svinger seg ned gjennom Namdalen, - fra Namsvatnet i øst til Namsos i vest. Elva renner gjennom vill natur og gjennom kulturlandskap. Namsen med sine sideelver er kjent for å være i storlakselv, nesten hvert år tas det laks på over 20 kilo!

Les mer

Vassdraget er et av Norges største og viktigste laksevassdrag med en lakseførende strekning på 200 km. Det ligger i Trøndelag fylke, og den lakseførende delen ligger i Høylandet, Grong, Overhalla og Namsos kommuner. Namsenvassdraget er ei nasjonal lakseelv, og renner ut i Namsfjorden i Namsos.

Namsenvassdraget med hovedelva og dets to største sidevassdrag Sanddøla- og Høylandsvassdraget er svært variert, noe som også gir muligheter for variert fiske. Her er det forhold for både flue-, sluk- og markfiske. Harlingfiske (båtfiske) er også veldig vanlig i deler av vassdraget og er en viktig del av tradisjonen og kulturen her.

 

Alle de 420 rettighetshaverne er organisert i Namsenvasdraget Elveierlag (NE), som blant annet har forvaltningsansvaret for laks- og sjøørretbestandene i vassdraget. Det er rettighetshaverne selv som selger fiske på sine vald, elveierlaget har ikke erverv som formål.