Sanddøla - sideelv i Namsenvassdraget

Fisketid fra samløp med Namsen til Møllefossen 1/6 - 31/8, fra Møllefossen til og med Bergfossen 15.06 -15.09

Sanddøla er en av de store sideelvene i Namsenvassdraget. Elva renner ut i Namsen i Grong sentrum. 

Her er flere vald hvor man kan kjøpe fiskekort, og mange og varierte fiskeplasser. Hovedsakelig fiske fra land.