Namsen_ Hans Kristian Krogh-Hanssen_DSC8771.jpg
Forskning

Lakseinnsiget i Namsenfjorden

NINA overvåker innsiget av laks til Namsfjorden. 

Ayna Heilong
mandag 29.november 2021 / 00:00

Denne siden viser hvordan lakseinnsiget til Namsfjorden utvikler seg i perioden 1. mai til 15. september.

Statistikken baserer seg på fangster i to doble kilenøter på Statland. Det tas skjellprøver av all laks som fanges og utenom det ordinære kilenotfiskes slippes all laks levende ut etter prøvetaking. 

Link til NINAs statistikkside