Elveside

Sentrale dokumenter for Namsenvassdraget Elveierlag

Her finner du sentrale dokumenter for Namsenvassdraget Elveierlag

 

Ayna Heilong
onsdag 25.mars 2020 / 10:23

Vedtekter for Namsenvassdraget Elveierlag, vedtatt ved dom i Nord-Trøndelag jordskifterett, Tinghuset, Steinkjer, 06.06.2013. Sist endret ved vedtak i RS-sak 11/2023 i representantskap, Grong Hotell, 20.04.2023.

 

Handlingsplan ved akutt fiskdød:

 

Handlingsplan ved rømming av oppdrettslaks:

 

Handlingsplan ved tørrlegging av elv:

 

Handlingsplan ved utslipp: