Namsen_fangst_damer_jenter_torger haugen
Sportsfiske/Fangst

Fangstregistrering

All fangst i Namsenvassdraget skal rapporteres til den offisielle fangstregistreringen på www.elveguiden.no

Ayna Heilong
torsdag 25.mars 2021 / 10:23

Fangstregistrering og laksebørs

Offisiell laksebørs hvor all fangst SKAL rapporteres: www.elveguiden.no. Man blir ilagt et gebyr om man ikke rapporterer fangsten her innen 24 timer.

En god forvaltning av bestandene av laks og sjøørret i Namsenvassdraget er avhengig av en god fangststatistikk, og en god fangstatistikk er avhengig av at all fangst rapporteres!

Fangststatistikken er det viktigste verktøyet forvaltningen har i reguleringen av fiske.

Det finnes også flere systemer for registrering av fangst. Ingen slike nettsteder generer fangstregistreringen direkte til Namsenvassdragets offisielle laksebørs, det vil si at i så fall må fangstene registreres to eller flere ganger. Det er selvsagt opp til hver enkelt om man vil registrere fangst på flere steder, men det er registreringen på www.elveguiden.no som er pliktig, de andre er frivillige.

Rettighetshavere og fiskere plikter å registrere fangstene ikke bare gjennom de lokale fiskereglene, men også gjennom den sentrale forskriften om oppgaveplikt. Den sier blant annet i §1 at hvis ikke rapporteringsplikten overholdes kan Miljødirektoratet "stoppe fisket på den aktuelle lokaliteten med øyeblikkelig virkning, eller unnlate å åpne for fiske på lokaliteten hele eller deler av påfølgende sesong."

Derfor må all fangst rapporteres!