Helge Dahlen med sin vinnerfisk på 105 cm
Sportsfiske

Freding opphevet

Viktig melding om oppheving av fredning fra 16. august kl. 00.00 og gjenetablering av to soner for LGF-kort.

Important message about end of protection area below fish trap from 16 August 00.00 and back to two sones for LGF-licenses.

lørdag 19.august 2023 / 11:11

Fredningen av sone 1 i Lakselv nedenfor fella for pukkellaks oppheves fra og med midnatt natt til onsdag 16. august (onsdag 16.8 kl 00.00). Etter ny drivtelling og etter demontering av pukkellaksfella er det lite som tyder på at det fortsatt er større oppsamlinger av atlanterhavslaks nedenfor stedet der pukkellaksfella var montert. Basert på dette har Fefo, Lgf og Statsforvalteren sammen besluttet å oppheve den ekstraordinære fredningen i sone 1.

Opphevingen av fredningen innebærer også at LGF går tilbake til normalen med to soner; nedre del og øvre del. Våre døgnkort og grunneierkort skal fra og med 16.8 kl. 00.00 igjen fiske annen hver dag på øvre del og annen hver dag på nedre del, slik det er forklart under hovedinformasjonen. Vi minner om at våre døgnkort i august måned fisker nedre del på oddetalsdager og øvre del på partallsdager. Våre grunneiere fisker motsatt, dvs. nedre del på partallsdager og øvre del på oddetallsdager.

Vi minner også om at våre kort gjelder fra dato på kort kl. 18.00 til neste dag kl.17.59. Eksempel: Et døgnkort kjøpt for 18. august gjelder fra 18.8 kl. 18.00 til dagen etter (den 19.8) kl. 17.59, men er et partallskort siden dato for kortet er den 18. Kortet er derfor gyldig på øvre del av LGFs fiskestrekninger. Et døgnkort kjøpt for 19. august (som varer frem til 20.8 kl. 17.59) gjelder tilsvarende for nedre sone.

Til slutt nevner vi at fisket etter laks synes å ha tatt seg godt opp de siste dagene, og det kan bli et spennende og godt fiske siste del av sesongen. Alle våre fiskere er hjertelig velkommen, og det er fortsatt ledige kort!

In English

The special protection of the lower part of Zone 1 (below the fish trap) ends with effect from midnight Tuesday (i.e. from Wednesday 16 August at 00.00). After a new count of salmon and after removing the fish trap it does not seem to be large groups of Atlantic salmon below the place where the fish trap was located. Base don this FeFo, LGF and the authorities have jointly decided to stop the extraordinary protection of the salmon in Zone 1.  

The end of the special protection area also implies that LGF return to the normal with two fishing zones; lower zone and upper zone. Our day licenses and our land owner licenses will from 16 August 00.00 again fish every second day on the upper zone and every second day on the lower zone, such as explained in the main information. Please note that our day licenses in August month are valid for the lower zone on non-equal numbers (17 /19 /21 /23 etc.) and equal numbers (16 /18 /20 /22 etc.). Our land owners fish opposite this, e.g. on the lower zone on equal numbers and on the upper zone on non equal days.

Please also note that our licenses is valid from the date on the license at 18.00 until next day at 17.59 hours. Example: A day license purchased for 18 August is valid from 18 August at 18.00 until 19 August at 17.59, but is a equal number license valid for fishing on the upper zone of LGF's fishing. A day license purchased for 19 August (valid until 20 August 17.59) is valid for fishing on the lower zone. 

Finally, we mention that the fishing seems to improve over the last few days, and we hope for exiting and good fishing the last part of the season. We wish all our fishermen welcome to Lakselv, and remind you that there are still licenses available!