Vold Vald

Velkommen til VOLD VALD

Vold vald er fordelt på to strekninger, både på østsida og vestsida av elva.

Vestre del starter i Bruhølen nedenfor Jernbanebrua og ender i mot nabovald nedenfor Svarthølen. (Bruhølen, Kjelstadstryket, Litjstu og Svarthølen).

Østre del starter ved utløpet av Kjelstadstryket og ender nedenfor Hage bru. (Litjstu, Svarthølen, Jernbanehølen, Vollsteinan og Hundåhølen).

VESTRE DEL

Bruhølen 

(nedenfor jernbanebrua), inneholder muligheter for variert fiske og foregår på vestsiden av elva. Bruhølen er en fin plass hele sesongen og på alle vannstander. Spesielt tidlig fiske på stor elv kan være meget bra. Bruhølen fiskes best med mark eller sluk. Brekket av hølen er også velegnet for fiske med flue. Det er en fordel å beherske speykast. 

Kjelstadstryket

Videre ned i sonen finner du Kjelstadstryket. Her går hovedstrømmen på vestsiden av elva langsmed en steinforbygning. Uansett vannstand inneholder Kjelstadstryket fisk. 

Ved middels til lav vannstand ligger forholdene både for sluk og fluefiske godt til rette i den øvre delen av hølen. For fluefiske er det en fordel å beherske speykast. Ved høyere vannstand er dette også en fin plass for markfiske. Fisken vil du nå finne litt lengre ned hvor hastigheten på elva er lavere.

Gapahuk på grensa mellom Kjelstadstryket og Litjstu. 

Litjstu

Litjstuhølen er den siste hølen på vestsida som er med på det ordinære fiskekortet. Ved middels og høy vannstand er dette en meget god strekning for alle typer fiskeredskap. Litjstu inneholder bestandig godt med fisk, og ved høy vannstand vil fisken trekke inn mot den vestre bredden. Legg merke til de store steinene som ligger i elva. Rundt disse finner du ofte fisk. Hølen er godt fiskbar over flere hundre meter, og er skiltet med inngangsoner. Gapahuk. 

ØSTRE DEL

Litjstu

På østsida er Litjstuhølen best fiskbar på middels og lav vannstand. Hovedstrømmen følger østsida av elva langsmed en steinforbygning. Litjstu fiskes best med mark eller sluk, men har også vist seg meget god med flue på lav vannstand. For fluefiske er det en fordel å beherske speykast. 

Den nederste delen, inngangsstrømmen til Svarthølen er stengt for fiske i fra østsida.

Jernbanehølen

Jernbanehølen (eller Verkstedhølen) følger videre ned i elva og består av en fin inngangsstrøm for fluefiskeren på middels til lavere vannstand. Fra inngangsstrømmen følger djuphølen som er godt fiskbar med mark og sluk på alle vannstander.

Vollsteinan

Nedenfor Jernbanehølen følger Vollsteinan. En spennende strekning som inneholder mye stor stein. Populær for alle typer redskap, men på middels og lav vannstand er den en favoritt for fluefiskere. Gapahuk. 

Hundåhølen

Ca. 200 meter lenger nede følger Hundhåhølen. På lav vannstand er det fiskbart i inngangsstrømmen med all fiskeredskap.

En liten del rett nedenfor Hage Bro også kan fiskes fra østsiden.

Overnatting:

Det er flere aktører som tilbyr overnatting i forbindelse med laksefiske på Vold Vald.

Vårvolden Camping

Vårvolden Camping ligger på Støren like ved Gaula. Vi har 16 hytter og god plass til campingvogner, bobiler og telt.

Kontakt Gunnhild for bestilling. Tlf: 477 52 330, E-post: varvolden.camping@gauldalen.no

Se vår side på Facebook - klikk her for link.

Voldøien Gård

Kontakt: post@voldoien.no 

Nils Magne Granmo

Kontakt: tlf 92098343

Per Bjarne Granmo

Kontakt tlf 90823825

Contact
  • Navn: Vårvolden Camping v/ Gunnhild Kjeldstad
  • Telefon: 47752330
  • Lenke: Link to Elveguiden