Kort nr 12: Bollo

Fiskekort nummer 12 tilhører Vina sone, og innehar plassene Vinakorva, Boveri og Bollo.

Fiskekort nummer 12 tilhører Vina sone, og innehar plassene Vinakorva, Boveri og Bollo. Fiskekortsonen har flotte fiskeplasser som både kan vades og fiskes fra båt.

 

Bollo - foto: Vidar Hoel
Bollo - foto: Vidar Hoel
Bollo - foto: Karianne Johansen
Bollo - foto: Karianne Johansen

 

Fiske i Vinakorva - foto: Svein Ole Arnesen
Fiske i Vinakorva - foto: Svein Ole Arnesen

Fangst de siste årene

ÅRKILOSTORLAKSMELLOMLAKSSMÅLAKSTOTALT 
202338029101453 
202258340183391 
20212301193858 
20204891716125158 
2019187973349 
20182862052045 
2017752,4482054122 
2016659352592152 
201537925173476 
201432422112457 
201346234564103 
201266658101482 
2011573421946107 
2010633372268127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den prosentvise fangstfordelingen mellom laksestørrelsene basert på fangstene i perioden 2010-2015 på kortet.
Den prosentvise fangstfordelingen mellom laksestørrelsene basert på fangstene i perioden 2010-2015 på kortet.