Ut på tur
Elveside

Fiskekort før St. Hans for utenbys boende

Fisket før St. Hans 

AudHestvik
mandag 04.mars 2024 / 13:51

Utenbysboende får fiske 01.06.-  16.06. dagene etter 17.-23. Juni er forbeholdt de lokale fiskerne. 

Det vil bli foretatt trekning på 3 dager 13.-16. Juni (selges som 1 fiskekort) ,
påmelding til denne trekningen vil være i uke 11 og 12 ( 11.-24. Mars). Det er gratis å melde seg på denne lista.

Trekningen vil bli foretatt etter påske i uke 14
 
Det er 50 tilgjengelige fiskekort denne perioden.

Og pris på disse 3 døgnene er på kr. 600,-

01.-12. Juni er det 75 fiskekort tilgjengelig pr. dag,
Disse fiskekortene kjøpes online på https://altaelva.no/ fra slutten av april.
Ingen begrensning på antall døgn man kjøper. 

Pris kr. 200,- pr. døgn

Her finner du fiskereglene for Altaelva https://lakseelver.no/nb/elver/altaelva/about#Fiskeregler 

Fiskeravgift: https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/