Kort nr 1: Toppen

Fiskekort nummer 1 er den aller øverste fiskekortsonen i Altaelva, i Sautso sone.

Sonen består av hovedplassene Toppen og Jogoiki, Bolvero og Svartfossnakken. Denne sonen er vanskelig tilgjengelig, strekket opp til Øvre Tørmenen er grunt og vanskelig å forsere med båt. Lengere opp styrter Svartfossen inn i fjellveggen og her må båten som regel dras opp i tau, for å komme videre opp til Toppen og Jogoiki må båten igjen trekkes i tau over en strekning på 200 meter.

 

Fiske i Toppen - foto: Paul Kristian Olaussen
Fiske i Toppen - foto: Paul Kristian Olaussen
Bolvero - foto: Vidar Hoel
Bolvero - foto: Vidar Hoel

 

Svartfossnakken - foto: Vidar Hoel
Svartfossnakken - foto: Vidar Hoel

 

Fangst de siste årene

ÅRKILOSTORLAKSMELLOMLAKSSMÅLAKSTOTALT 
2023404037 
202212192718 
2021222002 
202039101112 
2019271045 
2018242013 
2017353036 
201665301720 
20158562513 
201414190918 
2013623069 
2012122103417 
201177,76039 
201064161219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den prosentvise fangstfordelingen mellom laksestørrelsene basert på fangstene i perioden 2010-2015 på kortet.
Den prosentvise fangstfordelingen mellom laksestørrelsene basert på fangstene i perioden 2010-2015 på kortet.