Kort nr 25: Elvestrand

Fiskekort nummer 25 tilhører Raipas sone. Kortet inneholder plassene Gammelplassen, Elvestrand og Nikkinakken.

Fiskekort nummer 25 tilhører Raipas sone. Kortet inneholder plassene Gammelplassen, Elvestrand og Nikkinakken. Dette er en lang fiskekortsone med noen flotte fiskemuligheter. Den er lett tilgjengelig med bil og campingvogn både fra vest og østsiden. Her er fine bålplasser på begge sider, men det anbefales å ha leir på vestsiden da fisket er best fra denne siden.

 

Elvestrand - foto: Kai Morten Isaksen
Elvestrand - foto: Kai Morten Isaksen

 

Gammelplassen - foto: Trond Ivar Johansen
Gammelplassen - foto: Trond Ivar Johansen

 

Per Tronde med laks på 15 kilo. Fisket på ukekort på Elvestrand.
Per Tronde med laks på 15 kilo. Fisket på ukekort på Elvestrand.

Fangst de siste årene

ÅRKILOSTORLAKSMELLOMLAKSSMÅLAKSTOTALT 
202346729212676 
20223872513068 
202133820122355 
20203322354169 
20193682644070 
20183622095483 
20171013,8623184177 
2016661,13623100159 
201531320114677 
20141881291333 
20132822373060 
2012834652517107 
2011645431558116 
201043134858100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den prosentvise fangstfordelingen mellom laksestørrelsene basert på fangstene i perioden 2010-2015 på kortet.
Den prosentvise fangstfordelingen mellom laksestørrelsene basert på fangstene i perioden 2010-2015 på kortet.

 

Fiskeregler

Fiskereglene i Altaelva er delt i ett sett for perioden før St.Hans, og ett sett for perioden etter.

Fiskeregler for laksefiske i Altaelva før St. Hans

Fiskereglene er vedtatt av styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap. Reglene er underlagt Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk, Finnmark (2009.04.15) og Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk.

§ 1. Virkeområde
Reglene gjelder i tidsrommet 1. juni til og med 23. juni, og fra Toppen ned til Alta bru.

§ 2. Definisjoner
Bauting – er når man ror båten slik at flua/sluken beveger seg på tvers av strømretninga slik at man ikke behøver å kaste.
Kortinnehaver – er personen som har kjøpt fiskerettighet og er påført fiskekortet.
Lokalekort – fiskekort solgt til personer som bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.
Utenbyskort – fiskekort solgt til personer som ikke bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.

§ 3. Rapportering av fangst og fangststatistikk
Kortinnehaver plikter å levere fangstoppgave snarest mulig etter avsluttet fiske, og senest 5 dager etter endt fiske All fisk skal føres i fangstoppgaven, også tilbakesatt fisk skal føres og det skal merkes av at den er tilbakesatt.

§ 4. Fisketid
Fiskedøgnet begynner kl. 18.00 den dato som står på kortet og slutter kl. 12.00 dagen etter. Unntak er 1. juni hvor døgnet starter kl. 00:00 og St. Hansaften hvor døgnet slutter kl. 24:00. Det er fredning mellom kl. 12.00 og kl. 18.00.Fredningen gjelder ikke lørdager, søndager, eventuelle helligdager og St. Hansaften, da kan fisket foregå hele døgnet.

§ 5. Tilbakesetting
Det er ikke lov å ta støing. Det beste kjennetegn på støing er at den er avmagret. Støing skal løses fra kroken forsiktig og tilbake settes. Prøv å unngå å ta fisken opp av vannet.

§ 6. Redskap og hjelpemidler
Det er tillatt å fiske med flue og sluk med maksimum en treblekrok. Alt annet fiskeredskap er forbudt. Fiske skal være bevegelig, det vi si at for hvert kast skal fisker bevege seg nedstrøms. Fiske fra bro, oppankring av båt og bruk av motor under fiske er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å baute.

§ 7. Fiskerettigheter
Bare kortinnehaver har rettighet til å fiske innenfor den tidsramme som er påført fiskekortet. Kortinnehaver skal i tillegg ha betalt fiskeravgift.

Fiskekortet, kvittering på betalt fiskeavgift og legitimasjon skal medbringes under fiske.

§ 8. Kontroll og tilsyn
Alle som fisker skal ha betalt fiskeravgift og kunne legitimere seg. All dokumentasjon skal fremvises på oppfordring. Kortets innehaver plikter å melde fra om ulovlig fiske. Dette kan gjøres på telefon 916 02011 (vakta) eller 78 43 45 35 (kontoret).

§ 9. Straff
Overtredelse av fiskereglene vil medføre øyeblikkelig inndragelse av kortet og utelukkelse fra alt fiske i Altaelva.

§ 10. Ikrafttreden
Forskriftene trer i kraft straks.

---------------------------------------------------------------------------------

Fiskeregler for perioden 24.juni til 31. august

Reglene er underlagt Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk, Finnmark (2009.04.15) og Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk.

§ 1. Virkeområde

Reglene gjelder i tidsrommet 24. juni til 31. august, og fra Gabofossen ned til Altabru.

§ 2. Definisjoner

Fluestang - er en fiskestang laget for kast med bare snøre som kastevekt og er påmontert fluesnelle.

Bauting - er når man ror båten slik at flua beveger seg på tvers av strømretninga slik at man ikke behøver å kaste.

Kortinnehaver - er personen som har kjøpt fiskerettighet og er påført fiskekortet Medfisker - er en som kortinnehaver gir tillatelse å fiske i stedet for seg. Gjelder lokale kort.

Fellesfiske - er en fiskesone hvor flere fisker på samme fiskeplassen i tidsrommet kortet gjelder.

Interessentkort - fiskekort som er reservert for medlemmer av Alta Laksefiskeri Interessentskap

Lokale kort - fiskekort solgt til personer som bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.

Utenbyskort - fiskekort solgt til personer som ikke bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.
 

§ 3. Rapportering av fangst og fangststatistikk

Kortinnehaver plikter å levere fangstoppgave snarest mulig etter avsluttet fiske, og senest 5 dager etter avsluttet fiske. Panten blir ikke utbetalt dersom fangstoppgaven ikke er levert innen tidsfristen.

Panten for oppgaven utbetales over bank. All fisk skal føres i fangstoppgaven, også tilbakesatt fisk skal føres og det skal merkes av at den er tilbakesatt.

§ 4. Fisketid

Fiskedøgnet begynner kl. 18.00 den dato som står på kortet og slutter kl. 12.00 dagen etter. Det er fredning mellom kl. 12.00 og kl. 18.00. Unntak er i perioden 19. august til 31. august, da kan fisket foregå hele døgnet.

§ 5. Tilbakesetting

Det er ikke tillatt å avlive mer enn 3 storlaks over 7 kg pr. døgn i perioden 24. juni til 19. august. Fra og med 19. august til 31. august skal all holaks over 7 kg tilbakesettes.

§ 6. Redskap og hjelpemidler

Bare fluefiske er tillatt. Fluestanga må være minst 9 fot lang med fluesnelle, fluesnøre uten ekstra søkke og en flue med maks 3 kroker (en dregg). Alt annet fiskeredskap er forbudt. Det er bare tillatt å fiske med en stang av gangen pr. fiskekort. For fellesfiske gjelder i tillegg følgende regler. Fiske skal være bevegelig, det vi si at for hvert kast skal fisker bevege seg nedstrøms. Fiske fra bro, oppankring av båt og bruk av motor under fiske er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å baute.

§ 7. Fiskerettigheter

Kortinnehaver og medfiskere har rettighet til å fiske på den fiskekortplassen og innenfor den tidsramme som er påført fiskekortet. Alle som fisker skal i tillegg ha betalt fiskeravgift. På lokale kort skal navnet på medfisker, ikke bosatt i Alta, Loppa eller Kautokeino, være påført fiskekortet ved kortsalget. Dette gjelder ikke interessentkort og utenbyskort. Kortets innehaver skal være tilstede og er ansvarlig for at fiskereglene blir fulgt.

§ 8. Kontroll og tilsyn

Alle som fisker skal ha betalt fiskeravgift og kunne legitimere seg. All dokumentasjon skal fremvises på oppfordring. Kortets innehaver plikter å melde fra om ulovlig fiske.

Dette kan gjøres på telefon 916 02011 (vakta) eller 784 34535 (kontoret).

§ 9. Straff

Overtredelse av fiskereglene vil medføre øyeblikkelig inndragelse av kortet og utelukkelse fra alt fiske i Altaelva. Dette gjelder også eventuelle medfiskere.

§ 10. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.

 

 

 

Adkomst

Adkomst til Elvestrand fra vest : E6 sørfra. Ta inn til høyre ved første rundkjøring i Alta sentrum følg veien til du finner elvestrandveien på høyre side, ta så inn der og følg veien rett fram og ned til elven. Kommer du E6 nordfra så svinger du til venstre i rundkjøringen etter Alta-bru. Følg aronnes veien ca 3 km så finner du elvestrandveien på venstre side. Følg den rett fram og ned til elven. Adkomst til Elvestrand fra øst : E6 sørfra. Ta av til høyre å inn på Katokeinoveien og følg den opp til brua i Øvre Alta. Ta til venstre over brua å kjør noen hundre meter og sving til venstre igjen og inn på Holmenveien. Følg veien ca 1 km , der tar du igjen til venstre med et stort postkassestativ . Du finner et skilt hvor det står Holmen og du ser Holmen Barnehage, sving til venstre, da har du barnehagen på din høyre side. Følg veien nedover og hold til høyre. Du passerer 3 hus som ligger på venstre side av veien. Hold så rett fram og du vil komme fram til elven/elvestrand. Derifra kan du følge veien helt ned til Tippen. E6 nordfra. Ta av til venstre i krysset rett før Altabru og inn på Kjosveien. Følg denne ca 1 km så tar du til høyre inn på Raipasveien. Kjør ca 2.5 -3 km til du finner veien inn til Holmen på høyre side. Følg Holmenveien ca 1-1.5 km til du finner ett stort postkassestativ på høyre side, sving inn til høyre der og så til venstre. Da vil du se skiltet til holmen og du vil også se Holmen Barnehage som du passerer til høyre for deg. Følg veien og hold til høyre der vil passere 3 hus som ligger til venstre for deg. Hold så rett fram og du vil komme til elven/elvestrand. Derifra kan du følge veien helt ned til Tippen.