Villaksens dag 28 aug 2019, på Medforsen Ranaelva

Villaksen`s dag 28 august 2019

Selv om det ikke ble åpnet for fiske i Ranaelva i 2019, så ligger ikke rettighetshaverne på latsiden.

Fangst- statistikk i Ranaelva i 2018