BaneNor skriver slik i mail av 22/6 2018;
"For fiskesesongen 2018 har vi kommet til at vi ikke ønsker at det skal fiskes fra våre eiendommer i elva.

Villaksen forvaltes på bestandsnivå. Lokal forvaltning er i lakse- og innlandsfiskloven tillagt ansvaret for å sørge for at elvene oppnår ...

Regjeringen kan ikke unnlate å vurdere lakselusas effekt på sjøørret og sjørøye.

Laks under vann.

Gjenutsetting av laks innebærer nesten alltid en viss dødelighet, og kan medføre endringer i vandringsmønster. Men overlevelsen vil være ...

Fangst- statistikk i Ranaelva i 2017