Drone

Bruk av drone i Ranaelva

Som en forsterkning av oppsyn og overvåking i Ranaelva, vil det bli tatt i bruk drone! I forbindelse med oppsyn, vil dronen i all hovedsak bli brukt i de delene av elva som har vanskeligst tilgjengelighet.

Drone
Ranaelva
mandag 07.august 2023 / 13:12

Det er innarbeidet strenge rutiner for bruken av drone, slik at den lovlige virksomheten i elva skal være minst mulig sjenert av denne. Drone vil også være et verktøy for overvåking av pukkellaks.

All dronevirksomhet i regi av forvaltningen, vil være regulert av de lovbestemmelser som omfatter dronebruk. Det vil heller ikke bli tatt bilder eller film, uten at det foreligger særlig mistanke om ulovlig fiske i elva!