3 store stein tatt opp av Otra ved Haus

I forbindelse med Villaksens dag utfører Otra Laxefiskerlag et notkast på Haus i sone 3A i Otra for å demonstrere gamle fiskemetoder.

Ungdom

Da er Camp Villaks i Otra i gang.

Nå fortsetter arbeidet med fylling av steinmasser i Otra ved Eg Sykehus.  Eksisterende fylling skal forlenges ned til vedbua (gul bygning).  Dette ...

1 995
Industriavløpsledning på plass
18
Siste storlaksen på land - i 1952
28
Største laks i 1949