Årets sesongstart i Otra har vært meget god med over 50 laks første fiskedøgn. Det fanges laks i alle soner.

Vennesla Tidende melder at vannføringen vil gå som normalt i Otra denne sesongen, selv om det foregår store anleggsarbeider på Vigeland Dam.

Otra Laxefiskelag sender hvert år et utvalg skjellprøver til analyse hos NINA.  Skjellprøver kan fortelle mye om laksens oppvekst, ikke minst om ...

Dåsånå
Kalking

Gode bevilgninger på kalkingsfronten i fjor og i år har fått fart på nødvendig opprusting og utvidelse av eksisterende elvekalkingsprosjekt.

1 995
Industriavløpsledning på plass
18
Siste storlaksen på land - i 1952
28
Største laks i 1949