Fotoutstilling villaksens år - Vennesla

18. - 24. august 2019

9 glade fiskere deltar på årets Camp Villaks i Otra.  Noen har reist 6 timer med tog for å komme til Campen.

Otra Laxefiskelag har gjennomført midtsesongevaluering av rapporterte fangster pr 25.07.  Dette er en årlig prosedyre som gjennomføres i ...

Andre sykdommer

På grunn av utbrudd av ukjent sykdom på laks i mai og begynnelsen av juni 2019 i flere elver ble det lokalt innført forbud mot fang og slipp i ...

Fangst- statistikk i Otra i 2018

Gytegroptelling med drone i Otra 2017