Kultivering

Da har Kultiveringsutvalget, Lakseambassadørene i Otra og VJSSF(ungdomsgruppa) igjen gjort en jobb i Kjeksebekken ovenfor kulverten under ...

Elvemuslingen er en truet art, som nesten helt har forsvunnet fra Agder. I Otra er den kjent fra historiske kilder, men var antatt utdødd. I 2009 ...

Årets sesongstart i Otra har vært meget god med over 50 laks første fiskedøgn. Det fanges laks i alle soner.

Vennesla Tidende melder at vannføringen vil gå som normalt i Otra denne sesongen, selv om det foregår store anleggsarbeider på Vigeland Dam.

1 995
Industriavløpsledning på plass
18
Siste storlaksen på land - i 1952
28
Største laks i 1949