Dåsånå
Kalking

Gode bevilgninger på kalkingsfronten i fjor og i år har fått fart på nødvendig opprusting og utvidelse av eksisterende elvekalkingsprosjekt.

Historisk storlaks
Kalking

NIVA rapport 326:  Laks og vannkvalitet i Otra 1990-2006

Kjeksebekken
Inspirasjon

Otra Laxefiskelag og Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening bygger laksetrapp i Kjeksebekken.

Sportsfiske

Otra House er et samlingssted for alle fiskere og fiskeinteresserte i Otra.  Huset ligger sentralt i sone 5.

1 995
Industriavløpsledning på plass
18
Siste storlaksen på land - i 1952
28
Største laks i 1949