Bestandsundersøkelser

NINA utførte el-fiske i Otra og andre sørlandsvassdrag i slutten av august i år.  Resultatet for Otra sin del var veldig positivt.  Det ble ...

Kalking

Det ble den 25.september lagt ut skjellsand i Lundebekken og Glattetrebekken. Det var disse bekkene hvor ungfisken på våren hadde høyest ...

Hvis det oppdages noe unormalt i Otra eller i sidebekker må kultiveringsutvalget varsles på:

Otra Laxefiskelag har sammen med VJSFF-ungdomsgruppa lagt ut gytegrus i Lundebekkens øvre del(Goliveien) og Kjeksebekken.

Fangst- statistikk i Otra i 2018

Gytegroptelling med drone i Otra 2017