Det er pr. 25.08.2021 fanget 41 pukkelaks i Otra sesongen 2021.

10 av disse er fanget under ordinært fiske i uke 25-28 (månedskiftet juni/juli). Dette var stort sett blank nygått fisk

31 pukkelaks er fanget de siste 2 uker, og de fleste av disse er fanget med not, og 'rykk-fiske' som kun er tillat for å fange pukkellaks. Oppsynet i Otra m. fler har gjort en stor innsats på dette.

Fangst-statistikk i Otra i 2020
3,06
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1538
Totalt antall fisk fisket
60
Laks 7kg og over
850
Laks under 3kg

Temperaturen i Otra er nå mellom 19 og 20 grader i elva. Det er mindre oksygen i vannet og fisken har mer problemer med å komme seg ved fang og slipp. Forsøk blant annet fra Otra viste at selv en liten skade på fisken, eller lang kjøring på fisk førte til at fisken døde etter å ha blitt sluppet ut igjen.

Det oppfordres derfor til å ikke slippe ut igjen fanget fisk. Hvis fisken har den minste skade fra kroken eller er helt utkjørt så må den avlives.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Den 24/11 ble nye fiskeregler for Namsenvassdraget sesongen 2022 fremstemt på RS-møte. Les mere her.  

NamsenvassdragetSportsfiske

Fra andre medier