Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Otra i 2020
3,06
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1538
Totalt antall fisk fisket
60
Laks 7kg og over
850
Laks under 3kg
Gytegroper Øvre Strai 2020

Otra Laxefiskerlag filmer hvert år med drone hele otra fra Sødal til Vigelands Brug. Dette gir en verdifull dokumentasjon på endringer i elva, spesielt med tanke på omfang av gyting.

Vi mener at det å stoppe fisket og la elva være i ro fra 1. september har en god effekt på gytingen i elva.  

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Korona til tross - Camp Villaks 2020 ble en minnerik opplevelse for de 71 ungdommene som deltok på de fem campene.

Sportsfiske/Ungdom

En av våre kjære og mye brukte medlemsfordeler er egen nettside for din elv. Styret i NL har nå vedtatt at etablering av nettside skal være gratis for alle medlemmene. 

Norske Lakseelver

Fra andre medier

18. februar 2021

Vannets verdi