Fangst-statistikk i Otra i 2021
2,66
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1387
Totalt antall fisk fisket
36
Laks 7kg og over
1008
Laks under 3kg
Pukkellaks fanget med not ved Hydro Vigeland

Det er pr. 25.08.2021 fanget 41 pukkelaks i Otra sesongen 2021.

10 av disse er fanget under ordinært fiske i uke 25-28 (månedskiftet juni/juli). Dette var stort sett blank nygått fisk

31 pukkelaks er fanget de siste 2 uker, og de fleste av disse er fanget med not, og 'rykk-fiske' som kun er tillat for å fange pukkellaks. Oppsynet i Otra m. fler har gjort en stor innsats på dette.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier

12. mai 2022

Grønnere gruver