Det er pr. 25.08.2021 fanget 41 pukkelaks i Otra sesongen 2021.

10 av disse er fanget under ordinært fiske i uke 25-28 (månedskiftet juni/juli). Dette var stort sett blank nygått fisk

31 pukkelaks er fanget de siste 2 uker, og de fleste av disse er fanget med not, og 'rykk-fiske' som kun er tillat for å fange pukkellaks. Oppsynet i Otra m. fler har gjort en stor innsats på dette.

Fangst-statistikk i Otra i 2021
2,66
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1387
Totalt antall fisk fisket
36
Laks 7kg og over
1008
Laks under 3kg

Temperaturen i Otra er nå mellom 19 og 20 grader i elva. Det er mindre oksygen i vannet og fisken har mer problemer med å komme seg ved fang og slipp. Forsøk blant annet fra Otra viste at selv en liten skade på fisken, eller lang kjøring på fisk førte til at fisken døde etter å ha blitt sluppet ut igjen.

Det oppfordres derfor til å ikke slippe ut igjen fanget fisk. Hvis fisken har den minste skade fra kroken eller er helt utkjørt så må den avlives.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Sist sesong ble det utprøvd et nytt system for å identifisere oppgang av fisk ved Jernbanebroa i Storelva. Anlegget bruker AI – kunstig intelligens for å identifisere laks, sjørøye og pukkellaks. Neste steg er sortering, hvor pukkellaksen skal nektes adgang.

Kongsfjordelva

Sausvassdraget består det meste av små og store innsjøer, med noen få elvestrekninger som egner seg for fiske. De to største innsjøene er Sausvatnet og Finnvikvatnet, med Sausvatnet som det største, ca 10 km langt. De beste fiskeelvene er, Sjøforssen ( i utløpet av vassdraget, mellom Finnvikvatnet og Sørfjorden), Nepåselva ( mellom Finnvikvatnet og Mevatnet), Storelva, Sauselva og Skogelva, øverst i vassdraget, elver som renner ut Sausvatnet på Saus. Ellers fins noen elver og bekker som er fine gyteelver, men egner seg dårlig fiske.

Fiskekort i alle elvene selges i privat regi. Mens fiskekort i innsjøene selges i lagets regi.

 

 

Sausvassdraget

Den nye forslaget med vekst i anlegg som oppfyller strengere miljøkrav vil ikke sikre at miljøeffektene fra eksisterende anlegg reduseres, mener en bred allianse av organisasjoner som jobber for villaksen.
 

Oppdrett/Lakselus

Fra andre medier