Fangst-statistikk i Otra i 2023
3,07
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1165
Totalt antall fisk fisket
59
Laks 7kg og over
676
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Når elva etter vårflommen kom ned på et nivå hvor det var forsvarlig å få frakta materialer og verktøy over elva blei det liv på Bane Nor-siden!                                          Det ble mange turer i «lillebåten» og da kom det godt med at William hadde mange år som roer i Namsen i armene.

 

Ranaelva

Den 9. juli kom Miljødirektoratet med oppdatering av de ekstraordinære tiltakene i årets laksefiske i elv og sjø. Her forblir 17 av de opprinnelige 33 stengte elvene stengt ut årets fiskesesong. I de 16 andre elvene vurderer direktoratet at det er nok laks til å åpne for et svært begrenset laksefiske utover sommeren. I tillegg innfører direktoratet strengere fiskeregler i 11 lakseelver i Øst-Finnmark. Det gjøres også betydelige innstramminger i sjølaksefiske både med kilenot, håndsnøre og stang.

Trusler/Lakselus

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike