Tiltak Torve

Otra Laxefiskelag har i flere år hatt fokus på vannivå i elva, spesielt på de viktigste gyteområdene som er syd for Haus hengebro, nærmere bestemt Stavsøyra og Torve. På disse områdene blir mye årsyngel stengt inne i groper og blir enten 'kokt' eller tørre. I disse områdene er det vannivået som er det viktigste. Vannivået i disse områdene er en funksjon av to ting, nemlig vannføring og havnivå. Ved lavt havnivå fanges yngel på så høy vannføring som 100m3/s.

 

Elveside/Kultivering

Temperaturen i Otra er nå mellom 19 og 20 grader i elva. Det er mindre oksygen i vannet og fisken har mer problemer med å komme seg ved fang og slipp. Forsøk blant annet fra Otra viste at selv en liten skade på fisken, eller lang kjøring på fisk førte til at fisken døde etter å ha blitt sluppet ut igjen.

Det oppfordres derfor til å ikke slippe ut igjen fanget fisk. Hvis fisken har den minste skade fra kroken eller er helt utkjørt så må den avlives.

Fangst-statistikk i Otra i 2020
3,06
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1538
Totalt antall fisk fisket
60
Laks 7kg og over
850
Laks under 3kg
Gytegroper Øvre Strai 2020

Otra Laxefiskerlag filmer hvert år med drone hele otra fra Sødal til Vigelands Brug. Dette gir en verdifull dokumentasjon på endringer i elva, spesielt med tanke på omfang av gyting.

Vi mener at det å stoppe fisket og la elva være i ro fra 1. september har en god effekt på gytingen i elva.  

Våren 2020 fiskes det i flere ganger (januar, februar, april og mai) for å se på endringer i aluminiumavsetninger på gjellene hos ungfisk.

 

Forskning

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Ny dato for årsmøte i Skauga Elveierforening er planlagt til 2. september i Sunde Misjonshus, kl 19.30. På grunn av koronapandemien ble det planlagte årsmøte i april utsatt på ubestemt tid. Vi håper vi kan arrangere møtet så fremt det ikke blir endringer i koronareglene igjen.

SkaugaElveside/Medlemsinfo

Etter at forvaltningslaget for Ranavassdraget har endret fiskereglene §4 for gjenutsetting av fisk finner gul sone det nødvendig å stenge fisket på Kyrrebergan.

Ranaelva

Siste døgn har det i store deler av nedslagsfeltet kommet betydelig med nedbør og vanntemperaturen har sunket betraktelig. På bakgrunn av dette blir det åpnet for fiske fra kl 12.00 i dag 30.juli.

GaulaElveside

Fra andre medier