Kalking

Det ble den 25.september lagt ut skjellsand i Lundebekken og Glattetrebekken. Det var disse bekkene hvor ungfisken på våren hadde høyest ...

Hvis det oppdages noe unormalt i Otra eller i sidebekker må kultiveringsutvalget varsles på:

Otra Laxefiskelag har sammen med VJSFF-ungdomsgruppa lagt ut gytegrus i Lundebekkens øvre del(Goliveien) og Kjeksebekken.

Resultater fra Kjeksebekken, Andel årsyngel laks bekrefter vellykket oppgang av laks og gyting høsten 2018
Bestandsundersøkelser

Otra Laxefiskelag har igjen utført El-fiske av ungfisk i sidebekkene. (dette har vært utført på samme måte de siste16 år).

Fangst- statistikk i Otra i 2018

Gytegroptelling med drone i Otra 2017