Fiskekortsalget 2018 starter tirsdag 22. mai kl. 09.00

Vi fikk tatt noe video med drone på utvalgte områder I Otra på sensommeren 2017. Jobben er gjort på dugnad med drone innkjøpt av Otra ...

Det har blitt tatt skjellprøver i Otra fra 1996 til 2017 De første årene var det Otra Laxefiskerlag som betalte for analysene, men dette er nå ...

Sur nedbør

Det har værrt driftet en pH logger på Vigeland fra 2003 til nå. Loggeren driftes av NIVA og er plassert hos og vedlikeholdes av er plassert på ...

Fangst- statistikk i Otra i 2017

Gytegroptelling med drone i Otra 2017