Fullkalking av Otra

Otra Laxefiskelag har i samarbeid med forvaltningsmyndighetene foretatt undersøkelser av ungfisk for å finne mulige årsaker til svak rekruttering ...

Link til selve rapporten

Kjeksebekken
Kultivering

Etter regnværet 10-12. november 2018 er det kommet opp bra med laks i Kjeksebekken forbi kulvert i Ravnåsvei og videre ovenfor den gamle ...

Fangst- statistikk i Otra i 2018

Gytegroptelling med drone i Otra 2017