Premieutdeling

Villaksens dag ble vel gjennomført 27.august 2023. Været var flott og vannføringen var høy (200 m3/s) noe som gjorde at notkastet måtte avlyses.

VJFF arrangerte fiskekonkuransen og hadde matsalg. Ny rekord på antall deltakere i fiskekonkurransen, totalt 97 deltakere. Av disse var det hele 46 deltakere i juniorklassen, og det er veldig gledelig.

 

Fangst-statistikk i Otra i 2022
2,57
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1238
Totalt antall fisk fisket
20
Laks 7kg og over
895
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

I dag la Havbruksutvalget fram NOU-en om en helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping. En sentralt poeng for å sikre en bærekraftig oppdrettsindustri, er forslaget om å øke produksjonsmulighetene ved lavere miljøbelastning. Ordningen med miljøfleksibilitet er langt på vei i tråd med de innspillene Norske Lakseelver tidligere har gitt om en konverteringsordning.

Oppdrett/Lakselus

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier ørretfiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskeforening (AJFF) fra og med 1. september til og med 14. september.

Fisket gjelder kun fluefiske etter ørret på strekningen fra nakken ovenfor Haraldholmen og ned til Alta bro. Strekningen er en fiskesone.

AltaelvaElveside

Fra andre medier

23. august 2023

Fisk er dyr!