Holehaugen
Holehaugen inngår ikke lenger i sone 4a
Sportsfiske/Fiskeregler

Endring sone 4

HaraldEndresen
søndag 11.juni 2023 / 08:15

Holehaugen befinner seg på østsiden av Otra, øverst i sone 4. 

Fiskerettseier ønsker å trekke denne strekningen ut av fisketilbudet gjennom Otra Laxefiskelag.  Holehaugen inngår dermed ikke lenger i sone 4a.  Strekningen utgjør ca. 40 meter fra fjellet og nedover, og er vist på bildet.