Sone 3A

Sone 3A har flere populære fiskeplasser, og årlig tas det mange laks i området. Gode plasser er på Haus og ved Glattetre.  Dette er et område med god fart på vannet og flere fine fiskeplasser. Følg skilting langs elva. Sonen har få stryk, men det er likevel god fart på elva. Området er godt egnet både for sluk, mark og fluefiske.

Fra Hengebrua på Haus (vestsiden) og et stykke nedover (se kart) er egen fluesone hvor kun fiske med flue og fluestang tillatt (fiske med kastedupp og flue er ikke tillatt). Parkering til området er på østsiden av hengebrua på Haus. Området er innmark og ferdsel er forbudt utenfor merkede fiskestier.

Landfiske: Onsdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00

Båtfiske: Ikke tilgjengelig (kun grunneierfiske)

Sone 3A omsluttre sone 3B og sone 3C.  En oversikt over nøyaktig soneinndeling kan ses i kartet her.

 

Oversikt over inndelingen av sone 3A, 3B og 3C i Otra
Oversikt over inndelingen av sone 3A, 3B og 3C i Otra

Tegnforklaring: H = Tilrettelagt for funksjonshemmede, D = Desinfiseringsstasjon, P = Parkering, T = Toalett.
Heltrukket mørkeblå linje viser områder hvor det er forbudt å fiske fra land.

Fiskeregler

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende Fiskeforskrift for Vest-Agder.

Det gjøres oppmerksom på at Fylkesmannen / Direktoratet for Naturforvaltning kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette, jfr fiskeforskriften for Vest-Agder. 

Fiskeravgift og fiskekort

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort for alle over 18 år, og alltid medbringes under fiske. Fiskeravgiften for laksefiske koster kr. 247,- og kan kjøpes over internett her og på alle postkontorer. Kjøp av fiskekort skjer enten hos utsalgsstedene eller via våre nettsider, her. Fiskekortene er personlige, og kan ikke overdras. Vær oppmerksom på at det er begrenset kortsalg på noen av sonene.

Fiskekortdøgnet følger kalenderen. Et døgnkort gjelder dermed kun for den dato det lyder på, fra kl 00.00 til kl 24.00.

Rettighetshavernes fiske er tilsvarende fra 00.00 til 24.00 mandag  i sone 2 og 4 og mandag og tirsdag i sone 3 og nedre del av sone 4. Elva er fredet fra siste lørdag i august kl 24.00 til søndagen etter fiskekonkurransen. Årskort gjelder ikke disse dager.

Tillatt redskap

I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Kun ett redskap pr. person, og maks. èn trippelkrok pr redskap.
Fiske med blysøkke påmontert plastslange er forbudt. Årsaken er at den fylles med vann som kan overføre sykdommer og parasitter mellom vassdrag.

Fangstbegrensning

Det er innført en generell fangstbegrensning på 2 laks og 2 sjøørret pr. fisker pr. fiskedøgn. Med laks menes også smålaks (svele / tert).  Sesongkvote er maks 50 kg laks. Fisket skal avsluttes for dagen når to laks eller to sjøørret er avlivet.

All laks over 70cm skal gjenutettes etter 31. august. Det anmodes om at gytefarget stor holaks settes tilbake i elva. 

Rømt oppdrettsfisk skal avlives.  Rømt oppdrettsfisk teller ikke med i personlige kvoter dersom den bekreftes og godkjennes av oppsynet.  Otra Laxefiskelag ønsker at det tas skjellprøve samt bilde av laks man mener er rømt oppdrettsfisk.

Fisk som gjenutsettes må behandles med forsiktighet. Dersom fisken er så skadet at det ikke er forsvarlig med gjenutsetting, skal den avlives. En fisker kan likevel ikke beholde flere laks eller sjøørret enn de personlige kvotene tillater.

Båtfiske

Det er mulig å fiske fra båt i sonene 1, 2 og 4. Alle som deltar i båtfiske skal ha fiskekort (også roer). Det er ikke tillatt å benytte mer enn  1 stang pr fisker og maks 2 stenger pr. båt. Bevegelig fiske gjelder også båtfiske. Se mer opplysninger under hver enkelt sonebeskrivelse.

Rapportering

All fangst skal rapporteres fortløpende.  Det kan rapporteres på nett eller via Scanatura app.  Nærmere beskrivelse fremgår av fiskefolderen.

Adkomst

Lett tilgjengelig.