Sone 5B Rød

Sone 5A Blå og 5B Rød utgjør den øvre delen av Otras lakseførende strekning. Fiskeplassene i sonene er mange, og laksens standplasser ligger tett fra Ålestrømmen nederst til Vigelandsfossen øverst. Området er meget godt egnet for fluefiske, men også mange sluk- og markfiskere har sine favorittplasser her. Selv om sonene ligger et stykke fra sjøen fanges det laks her tidlig i juni.

Sone 5B Rød er ca. 225 m. lang.

Fisketider:
Alle dager i uka.

Kortsalget i sone 5B Rød er begrenset til 4 formiddagskort (00-12) og 4 ettermiddagskort (12-24)  Formiddagskortene trekkes på Otra House kl 19 dagen i forveien.

 

NB! Egne regler sone 5B Rød

  • Ikke lov å fiske over midtlinja av elva
  • Ikke lov med oppstrøms fiske (mot fossekulpen)
  • Ikke tillatt å vade ut i elva ved vannføring over 200 kbm/s. Fiske ved høyere vannføring må foregå fra land i sone 5B Rød.  I slike tilfeller, gjelder fiskekortet også for sone 5A Blå.
Fiskeregler

NB! Egne regler sone 5B •Ikke lov å fiske over midtlinja av elva •Ikke lov med oppstrøms fiske (mot fossekulpen) •Ikke tillatt å vade ut i elva ved vannføring over 200 kbm/s. Fiske ved høyere vannføring må foregå fra land i sone 5B og 5A.

Adkomst

Lett tilgjengelig.