Sone 5A Blå

Fisketider:
Alle dager i uka.

Sone 5A Blå og 5B Rød utgjør den øvre delen av Otras lakseførende strekning. Fiskeplassene i sonene er mange, og laksens standplasser ligger tett fra Ålestrømmen nederst til Vigelandsfossen øverst. Området er meget godt egnet for fluefiske, men også mange sluk- og markfiskere har sine favorittplasser her. Selv om sonene ligger et stykke fra sjøen fanges det laks her tidlig i juni.

Sone 5A Blå er ca. 1 km. lang. 

Sesongkort 3000,-

 

Sone 5 i Otra er delt i 5A og 5B.
Sone 5 i Otra er delt i 5A og 5B.
Adkomst

Lett tilgjengelig.