Sone 2

Sone 2 er 5,7 km lang, og inneholder mange gode fiskeplasser.

Slukfiskere har mange muligheter langs hele sonen, og ved Vedbua, Sødalsstrømmen, Urestrømmen og Gillsteinen er der gode vadegrunner for fluefiskere.

Fisketider
Landfiske: Tirsdag kl. 00:00 til søndag kl. 24:00.
Båtfiske: Alle dager i uken.

Båtfiske
I tillegg til fiske fra land, kan det i sone 2 kjøpes båtkort til lagets båter. Dette gir mulighet til å nå gode fiskeplasser som ikke er så godt tilgjengelige fra land.

Båtsone og fortøyningsplasser fremgår av kartet, og er skiltet. Båtkortet omfatter leie av båt samt rett til fiske for dem som er med i båten. Etter endt fiske, skal båten fortøyes på sin fortøyningsplass.

Manglende utstyr eller feil / mangler ved båten meldes straks til kortselger eller til kontaktperson Tomas Lie, Strai: 38 11 85 30.

Fiskeregler

Merk at det er deler av sonen hvor det ikke er lov å fiske fra land. Dette gjelder fra utløp Straisbekken (der elvestien slutter på sørsiden) og opp til sonens slutt, og området rundt Lian gård på nordsiden.

Adkomst

Lett tilgjengelig.