Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Cloudy
8 °C
3.9 m/s
n/am3
09:57
23:00
03:56
16:31

Sone 3B Hageodden

Sone 3B Hageodden ligger ut for gartneriet på Hagen ned mot badeplassen på Hageodden. Det er god fart på elva og mange standplasser for laks. Sonen er ca. 300 m. lang.  Det selges kun 3 døgnkort i tillegg til grunneiernes eget fiske.

 

Adkomst 
Lett tilgjengelig
Fiskeregler 

<p>Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende Fiskeforskrift for Vest-Agder.</p><p>Det gjøres oppmerksom på at Fylkesmannen / Direktoratet for Naturforvaltning kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette, jfr fiskeforskriften for Vest-Agder.&nbsp;</p><h3>Fiskeravgift og fiskekort</h3><p>Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort for alle over 18 år, og alltid medbringes under fiske. Fiskeravgiften for laksefiske koster kr. 247,- og kan kjøpes over internett her og på alle postkontorer. Kjøp av fiskekort skjer enten hos utsalgsstedene eller via våre nettsider, her. Fiskekortene er personlige, og kan ikke overdras.&nbsp;Vær oppmerksom på at det er begrenset kortsalg på noen av sonene.</p><p>Fiskekortdøgnet følger kalenderen. Et døgnkort gjelder dermed kun for den dato det lyder på, fra kl 00.00 til kl 24.00.<br><br>Rettighetshavernes fiske er tilsvarende fra 00.00 til 24.00 mandag&nbsp; i sone 2 og 4 og mandag og tirsdag&nbsp;i sone&nbsp;3 og nedre del av sone 4. Elva er fredet fra siste lørdag i august kl 24.00 til søndagen etter fiskekonkurransen. Årskort gjelder ikke disse dager.</p><h3>Tillatt redskap</h3><p>I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Kun ett redskap pr. person, og maks. èn trippelkrok pr redskap.<br>Fiske med blysøkke påmontert plastslange er forbudt. Årsaken er at den fylles med vann som kan overføre sykdommer og parasitter mellom vassdrag.</p><h3>Fangstbegrensning</h3><p>Det er innført en generell fangstbegrensning på 2 laks og 2 sjøørret&nbsp;pr. fisker pr. fiskedøgn. Med laks menes også smålaks (svele / tert).&nbsp; Sesongkvote er maks&nbsp;50 kg&nbsp;laks.&nbsp;Fisket skal avsluttes for dagen når to laks eller to sjøørret er avlivet.</p><p>All laks over&nbsp;70cm skal gjenutettes etter 31. august. Det anmodes om at gytefarget stor holaks&nbsp;settes tilbake i elva.&nbsp;</p><p>Rømt oppdrettsfisk skal avlives.&nbsp; Rømt oppdrettsfisk teller ikke med i personlige kvoter dersom den&nbsp;bekreftes og godkjennes av&nbsp;oppsynet.&nbsp;&nbsp;Otra Laxefiskelag ønsker at det tas skjellprøve samt bilde av laks man mener er rømt oppdrettsfisk.</p><p>Fisk&nbsp;som gjenutsettes må behandles med forsiktighet. Dersom fisken er så skadet at det ikke er forsvarlig med gjenutsetting, skal den avlives.&nbsp;En fisker kan likevel ikke beholde&nbsp;flere laks eller sjøørret enn de personlige kvotene tillater.</p><h3>Båtfiske</h3><p>Det er mulig å fiske fra båt i sonene 1, 2 og 4. Alle som deltar i båtfiske skal ha fiskekort (også roer). Det er ikke tillatt å benytte mer enn&nbsp; 1 stang pr fisker og maks 2 stenger pr. båt. Bevegelig fiske gjelder også båtfiske. Se&nbsp;mer opplysninger under hver enkelt sonebeskrivelse.</p><h3>Rapportering</h3><p>All fangst skal rapporteres fortløpende.&nbsp; Det kan rapporteres på nett eller via Scanatura app.&nbsp; Nærmere beskrivelse fremgår av fiskefolderen.</p>