NORCE
Forvaltning/Elvemorfologi

Habitatsrapporten for Otra

HaraldEndresen
onsdag 17.mars 2021 / 18:46

Habitatsrapporten fra NORCE er klar, og følger vedlagt.  Rapporten gir en grundig analyse av lakseførende del av Otra.  Rapporten er finansiert av Krypsivfondet, Statsforvalteren og Agder Energi.  Det mest overraskende med konklusjonene i rapporten, er at Otra har tilstrekkelig med gyteplasser.  Det er derimot mangel på skjul og oppvekstområder for lakseungene.  Denne rapporten vil bli sentral i det videre arbeidet med å styrke laksebestanden i Otra.

Se rapporten for hovedvassdraget