Otra Laxefiskelag

Otra Laxefiskelag

Otra Laxefiskelags formål er å forvalte og eventuelt omsette andelseiernes fiskerettigheter i Otra fra munningen og opp til Vigelandsfossen.

Laget er opprettet i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget, til beste for medlemmene innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning.

Laget skal være felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter

Laget skal formidle fiske for de rettighetshaverne som ønsker det, med sikte på best mulig økonomisk utbytte for andelseierne.

 

Styre
E-post
harald@lakseelver.no

c/o Harald Endresen
Sødal Terrasse 65
4630Kristiansand
Norge