Laks
Sportsfiske/Gyro

Desinfisering

HaraldEndresen
søndag 11.juni 2023 / 20:06

Vi minner om at vadere og fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag, skal desinfiseres før bruk i Otra.  Vi har desinfiseringsutstyr hos Grønberg Sport, på Haus, på parkeringsplassen til 5B Rød og på på Otra House.

Otra Laxefiskelag